www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Mùa Giáng Sinh

Thứ hai - 01/01/2018 09:45
Ấn tín bí tích là dấu ấn thiêng liêng, Thiên Chúa in vào lòng những người lãnh Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh, như lời hứa và bảo đảm cho sự che chở của Ngài.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Mùa Giáng Sinh

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Mùa Giáng Sinh

http://www.dekart.com/?business-plan-writers-in-delaware business plan writers in delaware 24  Tr 14
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA. Lễ trọng click .
St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19;
Lc 2,22-40 (hoặc: Lc 2,22.39-40)
Thánh Sylvester I, Giaso hoàng.

Bổn mạng Giáo xứ Tà Lùng.
Thánh vịnh Tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 57

http://www.hidrarel.com/grueneau-whitson-1993/ 219/ H. Ấn tín bí tích là gì?

T. Ấn tín bí tích là dấu ấn thiêng liêng, Thiên Chúa in vào lòng những người lãnh Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh, như lời hứa và bảo đảm cho sự che chở của Ngài. Vì ấn tín không thể xóa được, nên các bí tích này chỉ được lãnh một lần mà thôi. [227]

Business Plan Pro Customer Service  220/ H.  Vì sao gọi là bí tích đức tin?

T. Vì khi lãnh nhận bí tích, chúng ta phải có đức tin, đồng thời nhờ các bí tích, đức tin của chúng ta thêm mạnh mẽ vững vàng. [228]

 221/ H. Ai ban ân sủng trong các bí tích?

T. Chính Đức Kitô hoạt động và thông ban ân sủng trong các bí tích, nhưng ân sủng này có mang lại lợi ích hay không thì còn tùy thuộc vào sự chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận. [229]


 
  THÁNG GIÊNG – 2018
01/1 Tr 15/11
Thứ Hai.
ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Lễ trọng.
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
 
NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO HOÀ BÌNH

 
02  
Tr
16
Thứ Ba.
1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
Thánh Basilio Cả và Gregorio Nazianzeno
Giám mục Tiến sĩ Hội thánh . Lễ nhớ

 
 
 
03  
Tr
17
Thứ Tư.
1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34
Kính Thánh Danh Chúa Giêsu

 
04  
Tr
18
Thứ Năm Đầu Tháng.
1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42

 
05   Tr 19
Thứ Sáu Đầu Tháng.
1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51
Thánh Gioan Newmann, Gíam mục.
 
06  
Tr
20
Thứ Bảy Đầu Tháng.
1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11
(hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38)
 

Từ khóa: thiêng liêng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn