www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 Thường Niên

Thứ bảy - 03/02/2018 19:34
Thánh đường là nhà của Thiên Chúa, là hình ảnh của Hội Thánh ở trần gian và là hình ảnh của nhà Cha trên trời.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 Thường Niên

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 Thường Niên

02  
X
19

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Lễ trọng.
G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23;
Mc 1,29-39

(Không cử hành lễ thánh Catarina Ricci,
Trinh nữ)


Thánh vịnh Tuần I
 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 62

best resume writing services nj affordable 234/ H. Hội Thánh có cần nơi chốn để cử hành phụng vụ không?

T. Hội Thánh không cần nơi chốn để cử hành phụng vụ, vì Đức Kitô là Đền thờ đích thực của Thiên Chúa, nhờ đó các tín hữu cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, nhưng trong hoàn cảnh trần thế, Hội Thánh cần có nơi quy tụ để cử hành phụng vụ. [244]

Dissertation On School Financial Management  235/ H. Thánh đường là gì?

T. Thánh đường là nhà của Thiên Chúa, là hình ảnh của Hội Thánh ở trần gian và là hình ảnh của nhà Cha trên trời. [245]
 
source url 03  
Đ
20
Thứ Hai.
1V 8,1-7.9-13;  Mc 6,53-56
Thánh Agatha, Trinh nữ Tử đạo, Lễ nhớ.
http://www.sgomentocomics.com/word-count-phd-thesis/ Kỷ niệm ngày Đức cha Jaques (Mỹ) từ trầ n (2001).
 
04  
Đ
21
Thứ Ba.
1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
follow Thánh Phao-lô Miki
và các bạnTử đạo tại Nhật Bản. Lễ nhớ

 
05  
X
22
Thứ Tư.
1V 10,1-10; Mc 7,14-23

 
06  
X
23
Thứ Năm.
1V 11,4-13; Mc 7,24-30
 Thánh Hieronymo Emiliano, Linh mục
và thánh Josephina Bakhita, Trinh nữ (Tr)
 
07  
X
24

Thứ Sáu.
1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
 
08  
Tr
25
 

Thứ Bảy.
1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
Thánh Scholastica, Trinh nữ. Lễ nhớ
Thánh José Sanchez del Rius, Giáo dân

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn