www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Thường Niên

Chủ nhật - 21/01/2018 10:31
Ngày Chúa Nhật rất quan trọng vì là “Ngày của Chúa”, ngày Chúa Phục sinh. Vì thế, ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả Năm Phụng vụ.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Thường Niên

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Thường Niên

see 02  
X
05
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Lễ trọng
Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20
(Không cử hành lễ thánh A-nê, Trinh nữ Tử đạo)
Thánh vịnh Tuần III

 

Nhs Admission Essay GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 60

228/ H. Thánh nhạc có vai trò nào trong phụng vụ?

T. Thánh nhạc liên kết chặt chẽ với hành vi phụng vụ. Vì thế lời ca phải phù hợp với giáo lý Công Giáo, được rút ra từ Thánh Kinh và các nguồn phụng vụ; còn âm nhạc phải giúp cộng đoàn cầu nguyện và tham gia phụng vụ, phải nói lên sự phong phú về văn hóa của Dân Thiên Chúa, và phải có tính thánh thiêng của việc cử hành. [239]

 229/ H. Các ảnh tượng thánh có mục đích gì?

T. Các ảnh tượng thánh có mục đích trình bày Đức Kitô hoặc các thánh; công bố sứ điệp Tin Mừng; khơi dậy và củng cố đức tin của các tín hữu. [240]

enter 230/ H. Ngày Chúa Nhật quan trọng thế nào trong Năm Phụng vụ?

T. Ngày Chúa Nhật rất quan trọng vì là “Ngày của Chúa”, ngày Chúa Phục sinh. Vì thế, ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả Năm Phụng vụ. [241]

 
here 03  
X
06
Thứ Hai.
2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
Thánh Vinh Sơn, Phó tế Tử đạo; Thánh Matthêu Alonso Đậu;
Phanxicô Frederich Tế, Tử đạo (Đ)
và chân phước Laura Vicuna, Trinh nữ (Tr)

 
http://www.sgomentocomics.com/what-is-dissertation-paper/ 04  
X
07
Thứ Ba.
2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35

 
05
Tr
08
Thứ Tư. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20
Thánh Phanxicô  Salesio, Giám mục,
Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
 
06
Tr
09
Thứ Năm. Cv 22,3-16; hay Cv 9,1-22; Mc 16,15-18
THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính
(Kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu)
 
07
Tr
10
Thứ Sáu.
Hc 44,1.10-15; Dt 11,1-2.8-16; Mc 10,24b-30

Thánh Timotheo và Tito, Giám mục. Lễ nhớ
 
08  
X
11
Thứ Bảy.
2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9
Thánh Angela Merici, Trinh nữ
 
 
                   GHI CHÉP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

Từ khóa: trung tâm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn