www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Chay

Thứ bảy - 03/03/2018 20:18
Chúa Giêsu hoàn thành những hình ảnh báo trước về Bí tích Rửa Tội qua việc chịu phép Rửa tại sông Giođan, qua cái chết trên Thập giá và qua việc sai các Tông đồ làm phép Rửa cho muôn dân.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Chay

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Chay

http://www.dekart.com/?business-plan-writers-in-delaware business plan writers in delaware 04
Tm
02  
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Lễ trọng.
Xh 20,1-17 (hoặc: Xh 20,1-3.7-8.12-17);
1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25
(Không cử hành lễ thánh Casimirô, Linh mục)
Thánh Vịnh Tuần III

 
 
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 6 click 5

245/ H. Trong Cựu ước, Bí tích Rửa Tội được báo trước bằng những hình ảnh nào?

T. Trong Cựu ước, Bí tích Rửa Tội được báo trước bằng hình ảnh nước, con tàu Nôe, cuộc vượt qua Biển Đỏ và việc băng qua sông Giođan. [253]

 246/ H. Trong Tân ước, Chúa Giêsu đã hoàn thành những hình ảnh báo trước về Bí tích Rửa Tội thế nào?

T. Chúa Giêsu hoàn thành những hình ảnh báo trước về Bí tích Rửa Tội qua việc chịu phép Rửa tại sông Giođan, qua cái chết trên Thập giá và qua việc sai các Tông đồ làm phép Rửa cho muôn dân.

http://www.hidrarel.com/grueneau-whitson-1993/ 247/ H. Hội Thánh đã ban Bí tích Rửa Tội cho những ai và từ bao giờ?

T. Hội Thánh đã ban Bí tích Rửa Tội cho tất cả những người tin vào Chúa Giêsu, từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. [255]
 
Business Plan Pro Customer Service 05
Tm
03  
Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30
Thánh Gioan Giuse Thánh Giá, Linh mục
 
06
Tm
04   Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
07 Tm 05  
Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19
Thánh nữ Perpetua và Felicita, Tử đạo.

 
08 Tm 06  
Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23
Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sỹ
 
09 Tm 07  
Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34
Thánh Phanxica Rôma, Nữ tu
 
10  
Tm
08  
Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn