www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 Mùa Vọng

Thứ sáu - 15/12/2017 15:03
"Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".
Tuần III Mùa Vọng, từ 17-23/12/2017

Tuần III Mùa Vọng, từ 17-23/12/2017

http://www.maison-angelot.fr/?examples-of-research-paper-topics 17
Tm
30
go to site CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Lễ trọng.
Is 61,1-2a.10-11;
1Tx 5,16-24;
Ga 1,6-8.19-28

Hôm nay Linh mục có thể dùng lễ phục màu  hồng.

Thánh vịnh Tuần III

 
 
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 5 5

follow url 213/ H. Đức Kitô thực hiện công trình nào trong phụng vụ?

T. Trong phụng vụ, Đức Kitô biểu lộ và hoàn thành mầu nhiệm Vượt qua, để trao ban ân sủng của Ngài. [222]

  214/ H. Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào trong phụng vụ?

T. Trong phụng vụ, Chúa Thánh Thần chuẩn bị cộng đoàn gặp gỡ Đức Kitô, nhắc nhớ và bày tỏ mầu nhiệm Đức Kitô, làm cho mầu nhiệm Đức Kitô hiện diện trong hiện tại và xây dựng tình hiệp thông trong Hội Thánh. [223]

follow 215/ H. Bí tích là gì?

T. Bí tích là dấu chỉ bên ngoài Chúa Giêsu đã lập và truyền lại cho Hội Thánh cử hành, để diễn tả và thông ban cho chúng ta ân sủng bên trong là sự sống thần linh. [224]
 
http://www.catcoglobal.com/?r-salakhutdinov-phd-thesis 18
Tm
01/11
here Thứ Hai.
Gr 23,5-8; Mt 1,18-24

 
19
Tm
02
Thứ Ba.
Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25

Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, Thầy giảng
Phanxicô Hà Trọng Mậu; Thomas Nguyễn Văn Đệ Augustino Nguyễn Văn Mới
Stephano Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân, tử đạo
 
20
Tm
03
Thứ Tư.
Is 7,10-14; Lc 1,26-38

 
21
Tm
04
Thứ Năm.
Dc 2,8-14 (Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45

Thánh Phêrô Canisiô, Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh,

Các thánh André Trần An Dũng Lạc,
Phêrô Trương Văn Thi, Linh mục, tử đạo

 
22
Tm
05
Thứ Sáu.
1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56

 
23
Tm
06
Thứ Bảy.
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66
Thánh Gioan Kenty, Linh mục

 


Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

 

Bài Ðọc I: Is 61, 1-2a. 10-11

"Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.

Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54

Ðáp: Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (Is 61, 10b).

Xướng: 1) Ðức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tớ nữ Người; thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen tôi có phước. - Ðáp.

2) Vì Ðấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng, và danh Người là thánh. Ðức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. - Ðáp.

3) Kẻ đói khát, Người cho no đầy thiện hảo; bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Tx 5, 16-24

"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến".

Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Ðừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức.

Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Ðấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Ðấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Is 61, 1 (x. Lc 4, 18)

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 1, 6-8. 19-28

"Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Ðó là lời Chúa.

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn