www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Thường Niên

Thứ sáu - 12/01/2018 04:27
Hội Thánh trần gian cử hành phụng vụ với tư cách là dân tư tế, nhưng mỗi người hoạt động theo phận vụ riêng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Thường Niên

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Thường Niên

02  
X
28
follow link CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN . Lễ trọng.
1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Thánh vịnh Tuần II

 

Resume Writing Services Virginia Beach GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 59

Order Of Chapters In Dissertation 225/ H. Hội Thánh trên trời cử hành phụng vụ gồm những ai?
T. Hội Thánh trên trời cử hành phụng vụ gồm các thiên thần, các thánh, đặc biệt là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. [234]

http://www.tgssecure.com/?do-my-homework-site 226/ H. Hội Thánh trần gian cử hành phụng vụ thế nào?
T. Hội Thánh trần gian cử hành phụng vụ với tư cách là dân tư tế, nhưng mỗi người hoạt động theo phận vụ riêng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. [235]

Henry Ford Essays 227/ H. Cử hành phụng vụ gồm những yếu tố nào?
T. Cử hành phụng vụ gồm hai yếu tố này:
  - Một là các dấu chỉ và biểu tượng, để diễn tả và thực hiện hành động cứu độ của Đức Kitô;
  - Hai là lời nói và hành động, nhờ đó con người gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa. [236. 237. 238]
 
go to link 03  
X
29 Thứ Hai.
1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
 
04  
X
30 Thứ Ba.
1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28

 
05  
Tr
001/12 Thứ Tư.
1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
(được phép đọc bài Tin Mừng Mt 19,16-26)
Thánh Antôn, Viện phụ,  Lễ nhớ
 
06  
X
02 Thứ Năm.
1Sm 18,6-9; 19,1-7;  Mc 3,7-12

Từ ngày 18 - 25 tháng Giêng:
Tuần lễ CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU
(Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô hữu, kể cả trong ngày Chúa Nhật)

 
07  
X
03
Thứ Sáu.
1Sm 24,3-21;  Mc 3,13-19

 
08  
X
04
Thứ Bảy.
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
Thánh Fabiano, Giáo hoàng Tử đạo và Thánh Sebastiano, tử đạo (Đ)
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn