www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Chay

Chủ nhật - 25/02/2018 09:43
Các bí tích phục vụ gồm Bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Hai bí tích này đem lại ân sủng riêng cho mỗi sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, để xây dựng Dân Thiên Chúa.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Chay

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Chay

http://royalsoftwaredeals.com/product/autodesk-revit-lt-2018/ 25
 Tm
02  
 
The best place to buy go here, and how to order your own for colleges and universities. CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Lễ trọng.
St 2,1-2.9a.10-13.15-18;
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
Thánh vịnh Tuần II

 

http://littlemaichauhomestay.com/custom-essay-writing-cheap/ by Best Writing Experts UK. dissertation writing Help offered by Quality Custom writing service. Exclusive discount offers, Up to 45% OFF GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 6 When you need a smart help with any kind of essays, leave the writing job to enter site company. Number of years of experience together with well 4

Professional assignment writing help from an Australian service with a team of qualified writers, editors and researchers. Get the best Number Souces Phd Dissertation now! 242/ H. Các bí tích phục vụ gồm những bí tích nào?

T. Các bí tích phục vụ gồm Bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Hai bí tích này đem lại ân sủng riêng cho mỗi sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, để xây dựng Dân Thiên Chúa. [321]

If you ask us to How Should Conflicts In Team Writing Be Resolved the Write-my-essay-for-me.org professionals will start their work right away. They will get details about the assignment 243/ H. Bí tích Rửa Tội là gì?

T. Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để làm cho chúng ta được sinh lại trong đời sống mới bởi nước và Thánh Thần. [252]

Affordable papers - buy Borderline Personality Disorder Thesis Statement online! Accessing the benefits of using custom paper writing services for writing quality papers with ease. Order now! 244/ H. Bí tích Rửa Tội còn được gọi là gì?

T. Bí tích Rửa Tội còn được gọi là “dìm xuống nước”, để chỉ việc cùng chết với Đức Kitô và sống lại với Ngài; là phép rửa trong Chúa Thánh Thần, để chỉ việc tái sinh và đổi mới; cùng là ơn soi sáng cho chúng ta được trở thành con cái ánh sáng.

 
correction dissertation bac 2006 http://www.my-home.sk/?research-paper-electronic-payment-systems Zemyx professional papers written cite sources research paper 26
 Tm
03  
Professional custom http://www.econag.it/?cv-dissertation-committee offers custom essays, term papers, research papers, thesis papers, reports, reviews, speeches and dissertations of Thứ Hai.
Đn 9,4b-10; Lc 6 discrimination essays http://www.vibrantmedia.co.za/en/?academic-papers Lang En uf essay help dissertation on education ,36-38

 
27
 Tm
04  
Thứ Ba.
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Thánh Gabriel Adolorata, Tu sỹ

 
28
 Tm
05  
Thứ Tư.
Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
Thánh Oringa, Nữ tu

 

THÁNG BA
KÍNH THÁNH GIUSE
 
          Thánh Cả Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài cũng là mẫu gương sống động cho những ai sống đời chiêm niệm (x. Custos Redemptoris của ĐTC Gioan Phaolo II). Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con duy nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”.

         Vì thế, tại trường học của Thánh Cả Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.
 
01/3
 Tm
06  
Thứ Năm Đầu Tháng.
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31
Thánh Patricio, Giám mục
 
02
 Tm
07  
Thứ Sáu Đầu Tháng.
St 37,3-4.12-13a.17b-28;
Mt 21,33-43.45-46

 
03
 Tm
08  
Thứ Bảy Đầu Tháng.
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn