www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 1 Thường Niên 2018

Thứ hai - 08/01/2018 21:28
Chính “Đức Kitô toàn thể”, nghĩa là Đức Kitô cùng với Thân Thể của Ngài là Hội Thánh trên trời và Hội Thánh ở trần gian hành động trong phụng vụ.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 1 Thường Niên 2018

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 1 Thường Niên 2018

http://www.dekart.com/?business-plan-writers-in-delaware business plan writers in delaware 02  
Tr
21
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH click . Lễ trọng.
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Thánh vịnh Tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 5 http://www.hidrarel.com/grueneau-whitson-1993/ 8

Business Plan Pro Customer Service 222/ H. Vì sao các bí tích cần thiết cho ơn cứu độ?
T. Vì các bí tích trao ban ân sủng của Chúa Thánh Thần, để Ngài chữa lành và biến đổi chúng ta. [230. 231]

 223/ H. Các bí tích giúp chúng ta sống đời sống vĩnh cửu thế nào?
T. Các bí tích cho chúng ta tham dự trước vào đời sống vĩnh cửu, đang khi mong chờ ngày Đức Kitô ngự đến trong vinh quang. [232]

224/ H. Ai hành động trong phụng vụ?
T. Chính “Đức Kitô toàn thể”, nghĩa là Đức Kitô cùng với Thân Thể của Ngài là Hội Thánh trên trời và Hội Thánh ở trần gian hành động trong phụng vụ. [233]

 
03  
 Tr
22
Thứ Hai.
Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA.
Lễ kính
 

MÙA THƯỜNG NIÊN
BÀI ĐỌC I  CÁC NGÀY TRONG TUẦN: NĂM CHẴN

 
04  
X
23
Thứ Ba . TUẦN I THƯỜNG NIÊN.
1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28
Thánh vịnh Tuần I
 
05  
X
24
Thứ Tư.
1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39
 
06  
X
25
Thứ Năm.
1Sm 4,1-11;  Mc 1,40-45
 
07  
Tr
26 Thứ Sáu.
1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12

 
08  
X
27
Thứ  Bảy.
1Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mc 2,13-17
Thánh Hilario, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
 
Các Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm;
Luca Phạm Trọng Thìn; Giuse Phạm Trọng Tả,
Giáo dân Tử đạo
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn