www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 51

Thứ bảy - 11/11/2017 11:06
Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh.
Giáo lý Cộng đồng tuần 51

click here Giáo lý Cộng đồng tuần 51

go to site 195/ H. Đời sống vĩnh cửu là gì?
T. Đời sống vĩnh cửu là đời sống không có kết thúc, được bắt đầu ngay sau khi chết. Để bước vào đời sống này, mỗi người phải qua một cuộc phán xét riêng. [207]
 
follow 196/ H. Phán xét riêng là gì?
T. Là cuộc phán xét ngay sau khi chết, tùy theo đức tin và các việc làm, mà được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục hoặc vào luyện ngục. [208]
 
T. Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh. [209]
 
198/ H. Luyện ngục là gì?
T. Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng cần được thanh luyện trước khi hưởng hạnh phúc thiên đàng. [210]
 
199/ H. Chúng ta có thể làm gì cho các linh hồn nơi luyện ngục?
T. Chúng ta có thể cầu nguyện, đặc biệt là dâng thánh lễ, những việc bố thí, những ân xá và những việc hãm mình, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. [211]

enter site Những tin mới hơn

go site Những tin cũ hơn