www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 50

Thứ bảy - 04/11/2017 07:22
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6,40).
Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết

Order Of Chapters In Dissertation Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết

Henry Ford Essays
192/ H. “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” nghĩa là gì?  
T. Nghĩa là thân xác con người sau khi chết sẽ hư nát, nhưng Thiên Chúa sẽ cho thân xác ấy được sống lại trong ngày tận thế. [202]
 
follow link ​193/ H. Vì sao chúng ta tin xác loài người ngày sau sống lại?
 
T. Vì Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết, với một thân xác không còn hư nát. [203]
 
194/ H. Khi chết con người sẽ ra sao?  
T. Khi chết, linh hồn và thân xác con người sẽ tách rời nhau, thân xác sẽ chịu cảnh hư nát, còn linh hồn sẽ chịu sự phán xét của Thiên Chúa và chờ ngày kết hợp lại với thân xác được biến đổi, khi Chúa lại đến trong vinh quang. [205]

http://www.tgssecure.com/?do-my-homework-site Resume Writing Services Virginia Beach Những tin mới hơn

go to link