www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 52

Giáo lý Cộng đồng tuần 52

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống”. (Ga 5,24).

Giáo lý Cộng đồng tuần 51

Giáo lý Cộng đồng tuần 51

Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh.

Lời Chúa Có Nghĩa Là Gì?

Lời Chúa Có Nghĩa Là Gì?

LTS: Nội dung của bài viết được phát thanh trong Mục giải đáp thắc mắc của đài Vatican Việt Ngữ, vì vậy cách trình bày mang hình thức hỏi thưa.

see url
Hiểu Sống Đức Tin: Các Thánh Thông Công Là Gì?

Hiểu Sống Đức Tin: Các Thánh Thông Công Là Gì?

http://www.nissesfyrverkerier.se/good-bad-customer-service-essays/ Ngày 01-11 hàng năm, Giáo Hội mừng kính trọng thể các thánh nam nữ. Còn trong kinh Tin Kính chúng ta đọc thì có câu: “Tôi tin các thánh thông công”. Các thánh thông công có nghĩa là gì?

here
Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết

Giáo lý Cộng đồng tuần 50

http://csharpbuddy.com/accounting-principles-homework-help/ accounting principles homework help “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6,40).

 

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa