www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 7 mùa Thường Niên

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 7 mùa Thường Niên

Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu vừa là chủ tế vừa là của lễ, để thờ phượng Chúa Cha và thánh hóa loài người.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 6 mùa Phục Sinh

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 6 mùa Phục Sinh

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô giáo, chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh là chính Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 mùa Phục Sinh

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 mùa Phục Sinh

best resume writing services nj affordable Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 4 mùa Phục Sinh

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 4 mùa Phục Sinh

Dissertation On School Financial Management Thừa tác viên của Bí tích Thêm Sức thông thường là Giám mục và những linh mục được chỉ định; nhưng trong trường hợp khẩn cấp, thì bất cứ linh mục nào cũng đều có nhiệm vụ ban bí tích này.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Phục Sinh

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Phục Sinh

source url Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu truyền cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Balan vào ngày 22, tháng 2, năm 1931.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Thánh 2018

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Thánh 2018

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc vào giờ kinh chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm điểm của Tam Nhật Vượt Qua là đêm canh thức Phục Sinh.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 mùa Chay

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 mùa Chay

Người lãnh Bí tích Rửa Tội cần người đỡ đầu để nêu gương sáng và giúp họ sống xứng danh người công giáo. [GLHTCG 1255. 1311]

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 4 mùa Chay

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 4 mùa Chay

http://www.sgomentocomics.com/word-count-phd-thesis/ Nghi thức chính yếu của Bí tích Rửa Tội là dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu người lãnh bí tích và nói: “Tôi rửa anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Chay

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Chay

Chúa Giêsu hoàn thành những hình ảnh báo trước về Bí tích Rửa Tội qua việc chịu phép Rửa tại sông Giođan, qua cái chết trên Thập giá và qua việc sai các Tông đồ làm phép Rửa cho muôn dân.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Chay

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Chay

Các bí tích phục vụ gồm Bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Hai bí tích này đem lại ân sủng riêng cho mỗi sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, để xây dựng Dân Thiên Chúa.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 6 Thường Niên

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 6 Thường Niên

Vì mầu nhiệm Đức Kitô phong phú khôn lường, nên ngay từ đầu, sự phong phú này đã được thể hiện nơi các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 Thường Niên

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 5 Thường Niên

follow Thánh đường là nhà của Thiên Chúa, là hình ảnh của Hội Thánh ở trần gian và là hình ảnh của nhà Cha trên trời.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Thường Niên

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 mùa Thường Niên

Ngày Chúa Nhật rất quan trọng vì là “Ngày của Chúa”, ngày Chúa Phục sinh. Vì thế, ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả Năm Phụng vụ.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Thường Niên

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 mùa Thường Niên

Hội Thánh trần gian cử hành phụng vụ với tư cách là dân tư tế, nhưng mỗi người hoạt động theo phận vụ riêng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 1 Thường Niên 2018

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 1 Thường Niên 2018

Chính “Đức Kitô toàn thể”, nghĩa là Đức Kitô cùng với Thân Thể của Ngài là Hội Thánh trên trời và Hội Thánh ở trần gian hành động trong phụng vụ.

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Mùa Giáng Sinh

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Mùa Giáng Sinh

Ấn tín bí tích là dấu ấn thiêng liêng, Thiên Chúa in vào lòng những người lãnh Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh, như lời hứa và bảo đảm cho sự che chở của Ngài.

Tuần III Mùa Vọng, từ 17-23/12/2017

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 3 Mùa Vọng

"Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 Mùa Vọng

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 Mùa Vọng

Mùa Vọng là mùa đợi chờ Đức Giê-su đến lần thứ hai. Gio-an chính là người giúp ta sống tâm tình chờ đợi tuyệt vời hơn cả, vì nơi ông, lối sống đi đôi với lời loan báo, hành động sánh vai với ý hướng.

Tuần I Mùa Vọng năm B

Lịch Phụng vụ Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng - Tuần I Mùa Vọng

Lịch Phụng vụ tuần I mùa Vọng năm B, từ ngày 03 đến 09 tháng 12 năm 2017, cùng Giáo lý Cộng đồng của tuần 53.

Giáo lý về vấn đề tránh thai

Giáo lý về vấn đề tránh thai

Một phần tư thế kỷ từ sau thông điệp Humanae Vitae, đã đồng thời xảy ra một sự suy sụp chung về đạo đức mang tên cuộc cách mạng tình dục.

Bản Xét Mình Xưng Tội theo 10 Điều Răn

Bản Xét Mình Xưng Tội theo 10 Điều Răn

Trước hết, hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để có thể xét mình một cách tốt đẹp. Trong tâm tình cầu nguyện, hãy xem xét lại tất cả những hành vi của mình dưới ánh sáng của Mười Điều Răn và gương Chúa Kitô. Những câu hỏi dưới đây nhằm gợi ý và trợ giúp thực hiện một việc xét mình cẩn trọng.

Giáo lý Cộng đồng tuần 52

Giáo lý Cộng đồng tuần 52

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống”. (Ga 5,24).

Giáo lý Cộng đồng tuần 51

Giáo lý Cộng đồng tuần 51

Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh.

Lời Chúa Có Nghĩa Là Gì?

Lời Chúa Có Nghĩa Là Gì?

LTS: Nội dung của bài viết được phát thanh trong Mục giải đáp thắc mắc của đài Vatican Việt Ngữ, vì vậy cách trình bày mang hình thức hỏi thưa.

Hiểu Sống Đức Tin: Các Thánh Thông Công Là Gì?

Hiểu Sống Đức Tin: Các Thánh Thông Công Là Gì?

Ngày 01-11 hàng năm, Giáo Hội mừng kính trọng thể các thánh nam nữ. Còn trong kinh Tin Kính chúng ta đọc thì có câu: “Tôi tin các thánh thông công”. Các thánh thông công có nghĩa là gì?

Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết

Giáo lý Cộng đồng tuần 50

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6,40).

 

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa