www.giaophanlangson.org

Các Đức Giám mục quá cố được an táng tại đâu?

Thứ hai - 12/03/2018 04:32
Các Giám Mục Giáo Phận qua đời thường được chôn ở trong lòng nhà thờ Chính Tòa. Nhưng Giáo Luật có buộc chôn trong nhà thờ như vậy không, hay chỉ dành ưu tiên cho các ngài?
Phần mộ quý Giám mục trong Nhà thờ Chính Toà Bùi Chu

correction dissertation bac 2006 http://www.my-home.sk/?research-paper-electronic-payment-systems Zemyx professional papers written cite sources research paper Phần mộ quý Giám mục trong Nhà thờ Chính Toà Bùi Chu

ĐIỀU 1242, GIÁM MỤC AN TÁNG TRONG NHÀ THỜ?
 
Các Giám Mục Giáo Phận qua đời thường được chôn ở trong lòng nhà thờ. Nhưng Giáo Luật có buộc như vậy không?

Bản dịch chính thức Giáo Luật hiện hành khiến hiểu là buộc chôn trong nhà thờ, nhưng nếu hiểu đúng bản gốc Latin thì Giáo Luật không buộc, nhưng có dành một sự miễn trừ, ưu tiên cho phép được chôn.

Bản dịch hiện hành như sau:

Điều 1242:  http://royalsoftwaredeals.com/product/autodesk-revit-lt-2018/ Không được chôn cất các thi hài trong các nhà thờ, trừ thi hài của Đức Giáo Hoàng Rôma, của các Hồng Y và của các Giám Mục Giáo Phận, ngay cả nguyên Giám Mục, thì phải được chôn cất trong nhà thờ của mình (CIS 1205 ; CIO 874).

Bản dịch này, được hiểu là: "Không được chôn cất các thi hài trong các nhà thờ" là quy tắc chung, nhưng có luật miễn trừ là: , trừ thi hài của Đức Giáo Hoàng Rôma, của các Hồng Y và của các Giám Mục Giáo Phận, ngay cả nguyên Giám Mục, thì phải được chôn cất trong nhà thờ của mình.

Bản dịch có phần mờ tối khi nói "trừ" và thêm "phải được chôn cất", khiến người đọc hiểu là "buộc" phải chôn cất. Thật ra, nguyên bản tiếng Latin không hề "buộc"" như vậy, chỉ là sự "được phép" do luật trừ:  The best place to buy go here, and how to order your own for colleges and universities. Can. 1242 - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis.

Bản tiếng Ý dịch là: Can. 1242 - Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti.

Vậy nên chỉnh sửa, lược bớt chữ "phải"như sau:   

Điều 1242:  http://littlemaichauhomestay.com/custom-essay-writing-cheap/ by Best Writing Experts UK. dissertation writing Help offered by Quality Custom writing service. Exclusive discount offers, Up to 45% OFF Không được chôn cất các thi hài trong các nhà thờ, trừ  When you need a smart help with any kind of essays, leave the writing job to enter site company. Number of years of experience together with well thi hài của Đức Giáo Hoàng Rôma, của các Hồng Y và của các Giám Mục Giáo Phận, ngay cả nguyên Giám Mục, thì được chôn cất trong nhà thờ  của mình (CIS 1205 ; CIO 874).

Theo sách Những Nghi Lễ của Giám Mục năm 1984, số 1164, đã cho các Giám Mục được có đặc ân (privilege): "Thi hài của một Giám Mục được chôn trong nhà thờ, theo như luật, trong nhà thờ Chính Tòa của giáo phận ngài. Một Giám Mục về hưu được chôn trong nhà thờ Chính Tòa của Tòa cuối cùng của ngài, trừ khi ngài định cách khác".Không được chôn trong nhà thờ những Giám mục phụ tá (auxiliary) và những Giám mục hiệu tòa, cũng như những người khác, ngoại trừ Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y và các Giám Mục giáo phận.[1]
 
JB. Lê Ngọc Dũng

[1] Cf.  BEAL J.P. et alii, New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, New York 2000, 1441.

Professional assignment writing help from an Australian service with a team of qualified writers, editors and researchers. Get the best Number Souces Phd Dissertation now! Từ khóa: giám mục, qua đời, nhà thờ, như vậy, ưu tiên

Professional custom http://www.econag.it/?cv-dissertation-committee offers custom essays, term papers, research papers, thesis papers, reports, reviews, speeches and dissertations of If you ask us to How Should Conflicts In Team Writing Be Resolved the Write-my-essay-for-me.org professionals will start their work right away. They will get details about the assignment Những tin mới hơn

discrimination essays http://www.vibrantmedia.co.za/en/?academic-papers Lang En uf essay help dissertation on education Affordable papers - buy Borderline Personality Disorder Thesis Statement online! Accessing the benefits of using custom paper writing services for writing quality papers with ease. Order now! Những tin cũ hơn