www.giaophanlangson.org

Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN VIỆT NAM

Danh sách các vị Giám mục Việt Nam (4)

Danh sách các vị Giám mục Việt Nam (4)

Khẩu hiệu của các Đức Giám mục Việt Nam từ năm 1933 - 2001

Khẩu hiệu của các Đức Giám mục Việt Nam từ năm 1933 - 2001

1. Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn bá Tòng :

"Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn ".

2. Ðức giám mục Ðôminicô Hồ ngọc Cẩn :

"Kiên nhẫn giảng dậy " .

Danh sách các vị Giám mục Việt Nam (1)

Một số nét cơ bản nhất về tiểu sử các vị Giám mục người Việt Nam, khởi đầu từ Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng đến hiện nay

 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa