www.giaophanlangson.org

Công bố Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục 14

Công bố Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục 14

VATICAN. Sáng ngày 23-6-2015, Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 14 về gia đình đã được công bố.

Các công đồng chung và thượng hội đồng (2)

Thượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) là một thể chế định kỳ được Đức Giáo hoàng Phaolô VI có sáng kiến thiết lập qua Tự sắc Apostolica Sollicitudo, ngày 15-9-1965. Thể chế này đáp ứng nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng Vatican II muốn duy trì tinh thần tích cực do kinh nghiệm Công đồng đem lại. Giáo luật cũng đã dự liệu những quy định về THĐGM trong các điều khoản 342-348.

Các công đồng chung và thượng hội đồng (1)

Công đồng là một hội nghị gồm các giám mục, cùng một số bề trên của các tổ chức tu trì trong Giáo Hội, chính thức nhóm họp để bàn luận và quyết định những vấn đề thuộc giáo lý đức tin hay sinh hoạt của Giáo Hội.

 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa