www.giaophanlangson.org

Phó Tế và Chủng Sinh Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng năm 2017

Chủ nhật - 28/02/2016 21:12

psychology dissertation examples I. CÁC THẦY PHÓ TẾ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN - CAO BẰNGbuy a business plan for a boutique hotel   01.  http://www.societas.si/?how-to-write-a-college-assignment how to write a college assignment Thầy Phó tế Vinhsơn Vũ Văn Công

  Ngày sinh               :    01/08/1976
  Ngày lễ bổn mạng  :    05/04
  
Phó tế ngày            : 23/5/2017
  Ngày tới Giáo phận:     07/2012
  Email: vuvancongnd@yahoo.com


http://www.townandcountryinteriors.com/bachelor-thesis-ghostwriter-preis/ bachelor thesis ghostwriter preis   02.  coding homework help Thầy Phó tế Giuse Trần Chu Năng

  Ngày sinh               :    06/09/1975
  Ngày lể bổn mạng  :    19/03
                
 Phó tế ngày            : 23/5/2017
  Ngày tới Giáo phận:     14/09/2002
  Email: jostranchunang@gmail.com

II. CÁC ĐẠI CHỦNG SINH GIÁO PHẬN LẠNG SƠN - CAO BẰNG

  1.Thầy Antôn Nguyễn Đức Tin

  Ngày sinh               :    16/12/1971
  Ngày lễ bổn mạng  :    13/06
  Ngày tới Giáo phận :    16/12/2006
  Đc:  Nt. Lộc Bình, Thị trấn Lộc Bình,
        Tp. Lạng Sơn
  Email: ductinhaleluia@yahoo.com


http://www.sodascore.com/writing-a-good-college-admissions-essay-winning/ writing a good college admissions essay winning   2.  help with writing a letter Thầy Phêrô Trịnh Văn Nhợi

  Ngày sinh               :   10/01/1975
  Ngày lễ bổn mạng  :   29/06
  Ngày tới Giáo phận :    01/2011
  Đc: Nt. Vũ Lễ (Ngả Hai), Thôn Minh Tiến,
      Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Email: pherotrinhvannhoi@yahoo.com


phd papers    3. Thầy Vinhsơn Nguyễn Thái Sơn

  Ngày sinh               :     22/02/1984
  Ngày lễ bổn mạng  :    05/04
  Ngày tới Giáo phận : 01/07/2009
  Đc: Nt. Mỹ Sơn, P. Vĩnh Trại,
      Tp. Lạng Sơn
  Email:  thienchualatinhyeu33@gmail.com


http://www.ciplimemeprotezi.net/comment-se-construit-une-dissertation/ comment se construit une dissertation   4. Thầy Giuse Nguyễn Văn Nhật

  Ngày sinh               :    03/02/1983
  Ngày lễ bổn mạng  :    19/03
  Ngày tới Giáo phận :    18/08/2010
  Đc: Nt. Thanh Sơn, P. Sông hiến,
        Tp. Cao Bằng
  Email:  minhnhat20032005@yahoo.com
professional essay writing service   5. Thầy Phêrô Lại Văn Thái

  Ngày sinh                :     16/04/1948
  Ngày lễ bổn mạng   :    29/06
  Ngày tới Giáo phận : 22/04/1976
  Đc: Tòa Giam Mục, 04 Văn Miếu,   
    Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
      (Hưu tại TGM Lạng Sơn)
  Email:    pherolaivanthai@gmail.com


http://www.fingerprintsservicesinc.com/music-college-essay/ music college essay   6.  Dissertation Statistics Help Thầy Giuse Vũ Minh Thức

  Ngày sinh                :   13/03/1962
  Ngày lễ bổn mạng   :   19/03
  Ngày tới Giáo phận : 07/2012
  Đc:  Tòa Giám mục Lạng Sơn  
  Email: josthuc29@gmail.comhttp://www.sgomentocomics.com/hcplc-homework-help/ hcplc homework help   7.  does mla have a cover page Thầy Phêrô Trần Văn Đức

  Ngày sinh              :   17/01/1983
  Ngày lễ bổn mạng :   29/06
  Đại Chủng Viện     :   Bùi Chu
  Lớp                       : Triết I                     
  Niên khoá:  
  Ngày tới Giáo phận:  2011


  8. Thầy Giuse Phạm Quang Dong

  Ngày sinh              :  01/03/1978
  Ngày lễ bổn mạng :  19/03
  Đại Chủng Viện     :   Xuân Lộc
  Lớp                       :   Triết I                        
  Niên khoá             :  
  Ngày tới Giáo phận:   07/06/2012
  Email: 

  9. Thầy Giuse Nguyễn Văn Ninh

  Ngày sinh               :   02/05/1979
  Ngày lễ bổn mạng  :   19/03
  Đại Chủng Viện      :    Xuân Lộc
  Lớp                        :   Triết I                   
  Niên khoá              :  
  Ngày tới Giáo phận: 19/04/2011
  Email: josninh@yahoo.com

 


  10. Thầy Giuse Trần Ngọc Huấn

  Ngày sinh                :   25/10/1988
  Ngày lễ bổn mạng   :   19/03
  Đại Chủng Viện       :    Hà Nội
  Lớp                         :    Giúp xứ
  Niên khoá               :
  Ngày tới Giáo phận :   05/03/2003
  Email: huan2510@gmail.com

  11. Thầy Giuse Nguyễn Minh Tâm

  Ngày sinh               :    01/10/1988
  Ngày lễ bổn mạng  :   19/03
  Đại Chủng Viện      : Xuân Lộc
  Lớp                        : Triết II  
  Niên khoá              :
  Ngày tới Giáo phận: 
  (Ngày gia nhập lớp Tu Đức: 2012)
  Email: minhtamgs@gmail.com
   12. Thầy Antôn Đặng Văn Đạo

  Ngày sinh               :    10/ 01/ 1983
  Ngày lễ bổn mạng  :    13/06
  Đại Chủng Viện      :     Hà Nội
  Lớp                        :     Thần II
  Niên khoá              :      2011
  Ngày tới Giáo phận:      2009
  Email: antdao@yahoo.com

  13. Thầy Giuse Trần Văn Bính
  Ngày sinh                :   16/05/1975
  Ngày lễ bổn mạng   :   19/03
  Đại Chủng Viện       :   Xuân Lộc
  Lớp: Thần III
  Niên khoá:
  Ngày tới Giáo phận :   31/12/2006
  Email: josbinhls@gmail.com


   14.Thầy Phaolô Phạm Văn Thắng

  Ngày sinh               :   14/03/1972
  Ngày lễ bổn mạng  :   29/06
  Đại Chủng Viện      :    Xuân Lộc
  Lớp                        :    Thần III                        
  Niên khoá              :
  Ngày tới Giáo phận:   10/2010
  Email: paulphamthang@yahoo.com
  15. Thầy Gioan Đoàn Ngọc Hiền

  Ngày sinh                :   02/05/1975
  Ngày lễ bổn mạng   :   27/12
  Đại Chủng Viện       :   Xuân Lộc
  Lớp                         :   Thần III                        
  Niên khoá               :
  Ngày tới Giáo phận :    2010
  Email: johnhien2004@yahoo.com
  16. Thầy Giuse Mai Xuân Đỉnh

  Ngày sinh                :     02/02/1979
  Ngày lễ bổn mạng   :     19/03
  Đại Chủng Viện       :      Hà Nội
  Lớp                         :      Thần IV
  Niên khoá               :       2009
  Ngày tới Giáo phận :       2001
  Email: josephxuandinh@yahoo.com.vn
  17. Thầy Tôma Aquino Trần Văn Tào

  Ngày sinh               :   12/02/1979
  Ngày lễ bổn mạng  :    28/01
  Đại Chủng Viện      :    Hà Nội
  Lớp                        :    Thần IV
  Niên khoá              :    2009
  Ngày tới Giáo phận:    2001
  Email: taolangson@gmail.com
  18. Thầy Antôn Nguyễn Văn Dưỡng

  Ngày sinh               :    01/04/1982
  Ngày lễ bổn mạng  :    13/06
  Đại Chủng Viện      :     Hà Nội
  Lớp                        :     Thần IV
  Niên khoá              :      2009
  Ngày tới Giáo phận:     2008
  Email: antonduongbc@gmail.com

  19. Thầy Giuse Nguyễn Văn Đoàn

  Ngày sinh               :    17/01/1983
  Ngày lễ bổn mạng  :    19/03
  Đại Chủng Viện      :    Seoul - Korea
  Lớp                        :           
  Niên khoá : Từ tháng 9 năm 2011
  Ngày tới Giáo phận : 07/2011
  Email: josnguyendoan@gmail.com
 
 


Tác giả bài viết: BTT.GP

Những tin cũ hơn