www.giaophanlangson.org

Chủng sinh giáo phận.

Thứ hai - 29/02/2016 09:12

I. CÁC THẦY GIÁO PHẬN LẠNG SƠN - CAO BẰNG


  1.Thầy Phó tế Giuse Vũ Anh Tuấn

  Ngày sinh               :  29/03/1976
  Ngày lễ bổn mạng  :  19/03
  Ngày tới Giáo phận : 1995
  Đc:  Tòa Giám Mục, 04 Văn Miếu,    
      Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
  Email: josanhtuanls@yahoo.com
           josanhtuanls@gmail.com
  2.Thầy Phó tế Giuse Hoàng Văn Tiệc

  Ngày sinh               :  12/11/1978
  Ngày lễ bổn mạng  :   19/03
  Ngày tới Giáo phận : 07/1998
  Đc: Tòa Giám Mục, 04 Văn Miếu,    
      Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
  Email: hoangtiecls@yahoo.com


   3. Thầy Phó tế Tôma Aquino Trần Huy Sản
  Ngày sinh                :    05/05/1980
  Ngày lễ bổn mạng   :    28/01
  Ngày tới Giáo phận  :     2001
  Đc: Nt. Thất Khê, Khu I, Thị trất Thất Khê,
        Tràng Định, Lạng Sơn
  Email: tomaaqsan@gmail.com  4.Thầy Antôn Nguyễn Đức Tin

  Ngày sinh               :    16/12/1971
  Ngày lễ bổn mạng  :    13/06
  Ngày tới Giáo phận :    16/12/2006
  Đc:  Nt. Lộc Bình, Thị trấn Lộc Bình,
        Tp. Lạng Sơn
  Email: ductinhaleluia@yahoo.com


  5. Thầy Phêrô Trịnh Văn Nhợi

  Ngày sinh               :   10/01/1975
  Ngày lễ bổn mạng  :   29/06
  Ngày tới Giáo phận :    01/2011
  Đc: Nt. Vũ Lễ (Ngả Hai), Thôn Minh Tiến,
      Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Email: pherotrinhvannhoi@yahoo.com


   6. Thầy Vinhsơn Nguyễn Thái Sơn

  Ngày sinh               :     22/02/1984
  Ngày lễ bổn mạng  :    05/04
  Ngày tới Giáo phận : 01/07/2009
  Đc: Nt. Mỹ Sơn, P. Vĩnh Trại,
      Tp. Lạng Sơn
  Email:  thienchualatinhyeu33@gmail.com


  7. Thầy Giuse Nguyễn Văn Nhật

  Ngày sinh               :    03/02/1983
  Ngày lễ bổn mạng  :    19/03
  Ngày tới Giáo phận :    18/08/2010
  Đc: Nt. Thanh Sơn, P. Sông hiến,
        Tp. Cao Bằng
  Email:  minhnhat20032005@yahoo.com
  8. Thầy Phêrô Lại Văn Thái

  Ngày sinh                :     16/04/1948
  Ngày lễ bổn mạng   :    29/06
  Ngày tới Giáo phận : 22/04/1976
  Đc: Tòa Giam Mục, 04 Văn Miếu,   
    Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
      (Hưu tại TGM Lạng Sơn)
  Email:    pherolaivanthai@gmail.com


  9. Thầy Giuse Vũ Minh Thức

  Ngày sinh                :   13/03/1962
  Ngày lễ bổn mạng   :   19/03
  Ngày tới Giáo phận : 07/2012
  Đc:  Nt. Đồng Đăng, 107, Hoàng Văn Thụ,
         Cao Lộc, Lạng Sơn       
  Email: josthuc29@gmail.com


  10. Thầy Phêrô Trần Văn Đức

  Ngày sinh              :   17/01/1983
  Ngày lễ bổn mạng :   29/06
  Đại Chủng Viện     :   Bùi Chu
  Lớp                       : Tu Đức                         
  Niên khoá:  
  Ngày tới Giáo phận:  2011


  11. Thầy Giuse Phạm Quang Dong

  Ngày sinh              :  01/03/1978
  Ngày lễ bổn mạng :  19/03
  Đại Chủng Viện     :   Xuân Lộc
  Lớp                       :   Tu Đức                         
  Niên khoá             :  
  Ngày tới Giáo phận:   07/06/2012
  Email: 

  12. Thầy Giuse Nguyễn Văn Ninh

  Ngày sinh               :   02/05/1979
  Ngày lễ bổn mạng  :   19/03
  Đại Chủng Viện      :    Xuân Lộc
  Lớp                        :    Tu Đức                         
  Niên khoá              :  
  Ngày tới Giáo phận: 19/04/2011
  Email: josninh@yahoo.com

 


  13. Thầy Giuse Trần Ngọc Huấn

  Ngày sinh                :   25/10/1988
  Ngày lễ bổn mạng   :   19/03
  Đại Chủng Viện       :    Hà Nội
  Lớp                         :    Triết I
  Niên khoá               :
  Ngày tới Giáo phận :   05/03/2003
  Email: huan2510@gmail.com

  14. Thầy Giuse Nguyễn Minh Tâm

  Ngày sinh               :    01/10/1988
  Ngày lễ bổn mạng  :   19/03
  Đại Chủng Viện      : Xuân Lộc
  Lớp                        : Triết I  
  Niên khoá              :
  Ngày tới Giáo phận: 
  (Ngày gia nhập lớp Tu Đức: 2012)
  Email: minhtamgs@gmail.com
   15. Thầy Antôn Đặng Văn Đạo

  Ngày sinh               :    10/ 01/ 1983
  Ngày lễ bổn mạng  :    13/06
  Đại Chủng Viện      :     Hà Nội
  Lớp                        :     Thần I
  Niên khoá              :      2011
  Ngày tới Giáo phận:      2009
  Email: antdao@yahoo.com

  16. Thầy Giuse Trần Văn Bính
  Ngày sinh                :   16/05/1975
  Ngày lễ bổn mạng   :   19/03
  Đại Chủng Viện       :   Xuân Lộc
  Lớp: Thần II
  Niên khoá:
  Ngày tới Giáo phận :   31/12/2006
  Email: josbinhls@gmail.com


   17.Thầy Phaolô Phạm Văn Thắng

  Ngày sinh               :   14/03/1972
  Ngày lễ bổn mạng  :   29/06
  Đại Chủng Viện      :    Xuân Lộc
  Lớp                        :    Thần II                        
  Niên khoá              :
  Ngày tới Giáo phận:   10/2010
  Email: paulphamthang@yahoo.com
  18. Thầy Gioan Đoàn Ngọc Hiền

  Ngày sinh                :   02/05/1975
  Ngày lễ bổn mạng   :   27/12
  Đại Chủng Viện       :   Xuân Lộc
  Lớp                         :   Thần II                        
  Niên khoá               :
  Ngày tới Giáo phận :    2010
  Email: johnhien2004@yahoo.com
  19. Thầy Giuse Mai Xuân Đỉnh

  Ngày sinh                :     02/02/1979
  Ngày lễ bổn mạng   :     19/03
  Đại Chủng Viện       :      Hà Nội
  Lớp                         :      Thần III
  Niên khoá               :       2009
  Ngày tới Giáo phận :       2001
  Email: josephxuandinh@yahoo.com.vn
  20. Thầy Tôma Aquino Trần Văn Tào

  Ngày sinh               :   12/02/1979
  Ngày lễ bổn mạng  :    28/01
  Đại Chủng Viện      :    Hà Nội
  Lớp                        :    Thần III
  Niên khoá              :    2009
  Ngày tới Giáo phận:    2001
  Email: taolangson@gmail.com
  21. Thầy Antôn Nguyễn Văn Dưỡng

  Ngày sinh               :    01/04/1982
  Ngày lễ bổn mạng  :    13/06
  Đại Chủng Viện      :     Hà Nội
  Lớp                        :     Thần III
  Niên khoá              :      2009
  Ngày tới Giáo phận:     2008
  Email: antonduongbc@gmail.com
  22. Thầy Vinhsơn Vũ Văn Công

  Ngày sinh               :    01/08/1976
  Ngày lễ bổn mạng  :    05/04
  Đại Chủng Viện      :     Xuân Lộc
  Lớp                        :     Thần IV                       
  Niên khoá              :
  Ngày tới Giáo phận:     07/2012
  Email: vuvancongnd@yahoo.com
  23. Thầy Giuse Trần Chu Năng

  Ngày sinh               :    06/09/1975
  Ngày lể bổn mạng  :    19/03
  Đại Chủng Viện      :     Xuân Lộc
  Lớp                        :     Thần IV                       
  Niên khoá              :
  Ngày tới Giáo phận:     14/09/2002
  Email: jostranchunang@gmail.com
  24. Thầy Giuse Nguyễn Văn Đoàn

  Ngày sinh               :    17/01/1983
  Ngày lễ bổn mạng  :    19/03
  Đại Chủng Viện      :    Seoul - Korea
  Lớp                        :           
  Niên khoá : Từ tháng 9 năm 2011
  Ngày tới Giáo phận : 07/2011
  Email: josnguyendoan@gmail.com
 
 


Tác giả bài viết: BTT.GP

Những tin cũ hơn