www.giaophanlangson.org

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần II mùa Chay(ngày 19.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần II mùa Chay(ngày 19.3.2014)

 THỨ TƯ TUẦN 2 MC

buy a business plan for a boutique hotel Th. Giuse, bạn trăm năm Đức Maria
Lc 2,41-51
http://www.societas.si/?how-to-write-a-college-assignment how to write a college assignment

http://www.townandcountryinteriors.com/bachelor-thesis-ghostwriter-preis/ bachelor thesis ghostwriter preis ĐỨC VÂNG PHỤC CỦA THÁNH CẢ GIUSE

coding homework help Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa truyền dạy. (Mt 1,24a)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Ba tuần II mùa Chay(ngày 18.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Ba tuần II mùa Chay(ngày 18.3.2014)

 THỨ BA TUẦN 2 MC

Th. Syrilô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Mt 23,1-12
http://www.sodascore.com/writing-a-good-college-admissions-essay-winning/ writing a good college admissions essay winning

help with writing a letter  

phd papers TỰ TÔN – TỰ HẠ

http://www.ciplimemeprotezi.net/comment-se-construit-une-dissertation/ comment se construit une dissertation “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. professional essay writing service ” (Mt 23,12)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai tuần II mùa Chay(ngày 17.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai tuần II mùa Chay(ngày 17.3.2014)

THỨ HAI TUẦN 2 MC

http://www.fingerprintsservicesinc.com/music-college-essay/ music college essay Th. Patrixiô, giám mục
Lc 6,36-38

                         LÒNG CHÚA NHÂN TỪ

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật II mùa Chay(ngày 16.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật II mùa Chay(ngày 16.3.2014)

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – A 

http://akada.org/write-an-essay-my-best-friend/ write an essay my best friend Mt 17,1-9 Great Essay

custom resume writing and cover letter  

HIẾN MÌNH ĐỂ BIẾN HÌNH

Có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17,5)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bẩy tuần I mùa Chay (ngày 15.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bẩy tuần I mùa Chay (ngày 15.3.2014)

Mt 5,43-48

 

 

NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em… Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần I mùa Chay(14.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần I mùa Chay(14.3.2014)

Mt 5,20-26

 

 

NGƯỜI NÀO CẦN ĐI LÀM HOÀ?

“Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm tuần I mùa Chay (ngày 13.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm tuần I mùa Chay (ngày 13.3.2014)

Mt 7,7-12

 

 

CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC!

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho... Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mc 7,7.11)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần I mùa Chay (ngày 12.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần I mùa Chay (ngày 12.3.2014)

Lc 11,29-32

 

DẤU LẠ PHỤC SINH

Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Ba tuần I mùa Chay(ngày 11.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Ba tuần I mùa Chay(ngày 11.3.2014)

Mt 6,7-15

 

ĐIỀU CỐT YẾU KHI CẦU NGUYỆN

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai  tuần I mùa Chay (ngày 10.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai tuần I mùa Chay (ngày 10.3.2014)

 Mt 25,31-46

 

VIỆC NHỎ, PHẦN THƯỞNG LỚN

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngưoi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần I mùa Chay (ngày 9.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần I mùa Chay (ngày 9.3.2014)

 09/03/14 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A 

Mt 4,1-11

 NHỮNG CÁM DỖ NGÀN ĐỜI

Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người. (Mt 4,2-3)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy sau Lễ Tro(ngày 8.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy sau Lễ Tro(ngày 8.3.2014)

 Lc 5,27-32

                            SÁM HỐI

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Sáu sau Lễ Tro(ngày 7.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Sáu sau Lễ Tro(ngày 7.3.2014)

    Mt 9,14-15

 

   ĂN CHAY ĐÚNG NGHĨA

   “Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm sau Lễ Tro(ngày 6.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm sau Lễ Tro(ngày 6.3.2014)

GIÁ TRỊ ĐỜI NGƯỜI

“Người nào được lời lãi cả thếm gian mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có ích gì ?” (Lc 9,25)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Tư Lễ Tro(5/3/2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Tư Lễ Tro(5/3/2014)

                                                                      THỨ TƯ LỄ TRO

                                                                      Mt 6,1-6.16-18

 

                                                                CHỚ CÓ PHÔ TRƯƠNG

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” (Mt 6,1)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Hai tuần VIII-TN (ngày 3.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Hai tuần VIII-TN (ngày 3.3.2014)

                                                             Mc 10,17-27

 

                                              GIẤC MƠ KHÔNG THÀNH

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn sầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,21-22)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần VIII - TN - A(ngày 02.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần VIII - TN - A(ngày 02.3.2014)

Mt 6,24-34

 

         PHẢI LO GÌ?

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy tuần VII-TN (ngày 01.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy tuần VII-TN (ngày 01.3.2014)

Mc 10,13-16

 

TỰA TÂM HỒN TRẺ THƠ

“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,15)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Sáu tuần VII-TN (ngày 28.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Sáu tuần VII-TN (ngày 28.02.2014)

 28/02/14 THỨ SÁU TUẦN 7 TN

Mc 10,1-12

 

HÔN NHÂN LINH THÁNH

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,9)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm tuần VII-TN (ngày 27.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm tuần VII-TN (ngày 27.02.2014)

 27/02/14 THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Mc 9,41-50

 

ANH EM THUỘC VỀ ĐỨC KITÔ

“…Vì anh em thuộc về Đức Kitô.” (Mc 9,41)


Các tin khác

 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa