www.giaophanlangson.org

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm tuần I mùa Chay (ngày 13.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm tuần I mùa Chay (ngày 13.3.2014)

Mt 7,7-12

 

 

CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC!

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho... Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mc 7,7.11)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần I mùa Chay (ngày 12.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần I mùa Chay (ngày 12.3.2014)

Lc 11,29-32

 

DẤU LẠ PHỤC SINH

Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Ba tuần I mùa Chay(ngày 11.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Ba tuần I mùa Chay(ngày 11.3.2014)

Mt 6,7-15

 

ĐIỀU CỐT YẾU KHI CẦU NGUYỆN

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai  tuần I mùa Chay (ngày 10.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai tuần I mùa Chay (ngày 10.3.2014)

 Mt 25,31-46

 

VIỆC NHỎ, PHẦN THƯỞNG LỚN

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngưoi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần I mùa Chay (ngày 9.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần I mùa Chay (ngày 9.3.2014)

 09/03/14 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A 

Mt 4,1-11

 NHỮNG CÁM DỖ NGÀN ĐỜI

Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người. (Mt 4,2-3)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy sau Lễ Tro(ngày 8.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy sau Lễ Tro(ngày 8.3.2014)

 Lc 5,27-32

                            SÁM HỐI

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Sáu sau Lễ Tro(ngày 7.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Sáu sau Lễ Tro(ngày 7.3.2014)

    Mt 9,14-15

 

   ĂN CHAY ĐÚNG NGHĨA

   “Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm sau Lễ Tro(ngày 6.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm sau Lễ Tro(ngày 6.3.2014)

GIÁ TRỊ ĐỜI NGƯỜI

“Người nào được lời lãi cả thếm gian mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có ích gì ?” (Lc 9,25)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Tư Lễ Tro(5/3/2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Tư Lễ Tro(5/3/2014)

                                                                      THỨ TƯ LỄ TRO

                                                                      Mt 6,1-6.16-18

 

                                                                CHỚ CÓ PHÔ TRƯƠNG

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” (Mt 6,1)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Hai tuần VIII-TN (ngày 3.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Hai tuần VIII-TN (ngày 3.3.2014)

                                                             Mc 10,17-27

 

                                              GIẤC MƠ KHÔNG THÀNH

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn sầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,21-22)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần VIII - TN - A(ngày 02.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần VIII - TN - A(ngày 02.3.2014)

Mt 6,24-34

 

         PHẢI LO GÌ?

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy tuần VII-TN (ngày 01.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy tuần VII-TN (ngày 01.3.2014)

Mc 10,13-16

 

TỰA TÂM HỒN TRẺ THƠ

“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,15)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Sáu tuần VII-TN (ngày 28.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Sáu tuần VII-TN (ngày 28.02.2014)

 28/02/14 THỨ SÁU TUẦN 7 TN

Mc 10,1-12

 

HÔN NHÂN LINH THÁNH

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,9)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm tuần VII-TN (ngày 27.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm tuần VII-TN (ngày 27.02.2014)

 27/02/14 THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Mc 9,41-50

 

ANH EM THUỘC VỀ ĐỨC KITÔ

“…Vì anh em thuộc về Đức Kitô.” (Mc 9,41)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Tư tuần VII-TN (ngày 26.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Tư tuần VII-TN (ngày 26.02.2014)

 26/02/14 THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Mc 9,38-40

 

NIỀM VUI TRUYỀN GIÁO

“Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.” (Mc 9,38-39)

Suy niệm Lời Chúa - thứ  Hai tuần VII-TN (ngày 24.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Hai tuần VII-TN (ngày 24.02.2014)

 24/02/14 THỨ HAI TUẦN 7 TN

 Mc 9,14-29

 

 

ĐỨC TIN – CẦU NGUYỆN – SỨ VỤ

“Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” (Mc 9,19)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần VII-TN -A (ngày 23.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần VII-TN -A (ngày 23.02.2014)

 23/02/14 CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN – A 

Mt 5,38-48

 

HÃY YÊU KẺ THÙ

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em... Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,44.48)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy tuần VI TN (ngày 22.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Bẩy tuần VI TN (ngày 22.02.2014)

 22/02/14 THỨ BẢY TUẦN 6 TN

Lập Tông toà thánh Phêrô                                                
Mt 16,13-19

 

ÂN HUỆ VÀ TRÁCH NHIỆM

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.” (Mt 16,19)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm tuần VI - TN (ngày 20.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - thứ Năm tuần VI - TN (ngày 20.02.2014)

 20/02/14 THỨ NĂM TUẦN 6 TN

Mc 8,27-33

 

THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ

Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho Thầy là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.”(Mc 8,27-29)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần VI TN (ngày 19.02.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần VI TN (ngày 19.02.2014)

 19/02/14 THỨ TƯ TUẦN 6 TN

Mc 8,22-26

 

CUỘC SỐNG CÓ THẦY GIÊSU

Người lại đặt tay trên mắt anh ta, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8,25)


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 25 26 27 28  Trang sau
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa