www.giaophanlangson.org

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Hai tuần III Phục Sinh(5.5.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Hai tuần III Phục Sinh(5.5.2014)

 THỨ HAI TUẦN 3 PS

buy a business plan for a boutique hotel                                                                             Ga 6,22-29 http://www.societas.si/?how-to-write-a-college-assignment how to write a college assignment

http://www.townandcountryinteriors.com/bachelor-thesis-ghostwriter-preis/ bachelor thesis ghostwriter preis TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

coding homework help “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29)

Chia sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật III Phục Sinh(4.5.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật III Phục Sinh(4.5.2014)

 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – A

                                                                           Lc 24,13-35 http://www.sodascore.com/writing-a-good-college-admissions-essay-winning/ writing a good college admissions essay winning

help with writing a letter QUYỀN NĂNG LỜI CHÚA

phd papers Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,31-32)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Bẩy tuần II Phục Sinh(03.5.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Bẩy tuần II Phục Sinh(03.5.2014)

 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS

http://www.ciplimemeprotezi.net/comment-se-construit-une-dissertation/ comment se construit une dissertation Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ           Ga 14,6-14 professional essay writing service

http://www.fingerprintsservicesinc.com/music-college-essay/ music college essay CON ĐƯỜNG ĐI TỚI ĐÍCH

dissertation and “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Sáu tuần II Phục Sinh(02.5.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Sáu tuần II Phục Sinh(02.5.2014)

 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS

human resource research paper topics Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT          Ga 6,1-15 infertility research paper

DẤU CHỈ NHẬN RA NGƯỜI

“Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó.” (Ga 6,11)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Năm tuần II Phục Sinh(01.5.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Năm tuần II Phục Sinh(01.5.2014)

 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS

Th. Giu-se Thợ                                                Mt 13,54-58

LAO ĐỘNG VÌ YÊU THƯƠNG

“Ông ta không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,55)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Tư tuần II Phục Sinh(30.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Tư tuần II Phục Sinh(30.4.2014)

  THỨ TƯ TUẦN 2 PS

Th. Pi-ô V, giáo hoàng
Ga 3,16-21


TIN VÀO CON THIÊN CHÚA

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Ba tuần II Phục Sinh(29.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Ba tuần II Phục Sinh(29.4.2014)

 THỨ BA TUẦN 2 PS

Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT
Ga 3,7b-15

 

SINH RA BỞI THẦN KHÍ

“Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”(Ga 3,8)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Hai tuần II Phục Sinh(28.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Hai tuần II Phục Sinh(28.4.2014)

 THỨ HAI TUẦN 2 PS

Th. Phê-rô Sa-nen, linh mục, tử đạo  Ga 3,1-8

 

KHÁT KHAO ƠN TÁI SINH

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)

Chia sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật II Phục Sinh(27.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật II Phục Sinh(27.4.2014)

  CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – A 

Kính lòng Chúa thương xót
Ga 20,19-31

 

VÌ TIN NÊN THẤY

Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hay tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,27-29)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Bẩy tuần Bát Nhật Phục Sinh(26.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Bẩy tuần Bát Nhật Phục Sinh(26.4.2014)

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

Mc 16,9-15

 

ĐỨC KI-TÔ ĐANG SỐNG

Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,14-15) 

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh(25.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh(25.4.2014)

 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

Ga 21,1-14

 

ĐỨC GIÊ-SU VẪN “TỎ MÌNH RA…”

Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a. (Ga 21,1)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh(24.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh(24.4.2014)

  THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

Lc 24,35-48

 

ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN

“Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi … từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân… Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,46-48)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh(23.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh(23.4.2014)

 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

Lc 24,13-35

 

XIN CHÚA Ở LẠI VỚI CON

“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” (Lc 24,29)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh(22.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh(22.4.2014)

  THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

Ga 20,11-18

 

NGHE CHÚA GỌI TÊN TÔI

Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’)(Ga 20,16)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh(21.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh(21.4.2014)

 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

Mt 28,8-15

 

TIN MỪNG CHO MỌI NGƯỜI

Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10)

Chia sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật Phục Sinh(20.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật Phục Sinh(20.4.2014)

 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A 

Mừng Chúa Sống Lại
Ga 20,1-9

 

“NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI NHƯ LỜI THÁNH KINH”

Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải chỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,9)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Bẩy Tuần Thánh(19.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Bẩy Tuần Thánh(19.4.2014)

 THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 

 

CHÚA CHẾT

Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Sáu Tuần Thánh(18.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Sáu Tuần Thánh(18.4.2014)

 THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa
Ga 18,1-19,42

 

NGÀI ĐÃ CHẾT VÌ TÔI

Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. (Ga 19,17-18)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Năm Tuần Thánh(17.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Năm Tuần Thánh(17.4.2014)

 THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Ga 13,1-15

 

KÉO DÀI BỮA TIỆC HIỆP THÔNG

Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Tư Tuần Thánh(16.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Tư Tuần Thánh(16.4.2014)

 THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Mt 26,14-25

 

 ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI BỊ PHẢN BỘI

“Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Mt 26,21)


Các tin khác

 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa