www.giaophanlangson.org

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba V mùa Chay(8.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba V mùa Chay(8.4.2014)

 THỨ BA TUẦN 5 MC

Th. Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo
Ga 8,21-30

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu IV mùa Chay(04.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu IV mùa Chay(04.4.2014)

 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Th. I-xi-đo-rô, giám mục, tiến sĩ HT
Ga 7,1-2.10.25-30

 

BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT

“Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,28-29)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Năm IV mùa Chay(03.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Năm IV mùa Chay(03.4.2014)

 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Ga 5,31-47

 

“HƯƠNG NGƯỢC GIÓ”

“Phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Tư tuần IV mùa Chay(02.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Tư tuần IV mùa Chay(02.4.2014)

 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu
Ga 5,17-30


ĐỪNG NGĂN CẢN THIÊN CHÚA!

Đức Giê-su tuyên bố: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Ngài phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình. (Ga 5,17-18)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba IV mùa Chay(01.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba IV mùa Chay(01.4.2014)

 THỨ BA TUẦN 4 MC

Ga 5,1-3.5-16

 

LÀ BẠN CỦA NGƯỜI KHỔ ĐAU

Đức Giê-su... biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6)

Chia sẻ Lời Chúa-thứ Hai IV mùa Chay(31.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-thứ Hai IV mùa Chay(31.3.2014)

 THỨ HAI TUẦN 4 MC

Ga 4,43-54

 

CHỈ CẦN MỘT LỜI HỨA...

Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. (Mt 15,4)

Chia sẻ Lời Chúa-Chúa Nhật IV mùa Chay(30.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Chúa Nhật IV mùa Chay(30.3.2014)

 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A

Ga 9,1-41

 

AI MÙ? AI SÁNG?

“Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng : ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn.” (Ga 9,41)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Bảy tuần III mùa Chay(29.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Bảy tuần III mùa Chay(29.3.2014)

 THỨ BẢY TUẦN 3 MC

Lc 18,9-14

 

LẠY CHÚA, CON LÀ KẺ TỘI LỖI

“Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. (Lc 18,14)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần III mùa Chay(28.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần III mùa Chay(28.3.2014)

 THỨ SÁU TUẦN 3 MC

Mc 12,28b-34

 

YÊU MẾN VỚI CẢ TRÁI TIM

Điều răn đứng đầu là ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. (Mc 12,29-32)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Năm tuần III mùa Chay(27.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Năm tuần III mùa Chay(27.3.2014)

  THỨ NĂM TUẦN 3 MC

Lc 11,14-23

 

CHỐNG LẠI  “KẺ CHỐNG ĐỐI”

Có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” (Lc 11,15)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Tư tuần III mùa Chay(26.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Tư tuần III mùa Chay(26.3.2014)

  THỨ TƯ TUẦN 3 MC

Mt 5,17-19

 

TRUNG THÀNH VỚI LUẬT CHÚA

Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba tuần III mùa Chay(25.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba tuần III mùa Chay(25.3.2014)

 THỨ BA TUẦN 3 MC

Lễ Truyền Tin
Lc 1,26-38

 

ĐƯỢC TRUYỀN TIN ĐỂ TRUYỀN TIN

Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.”(Lc 1,26-27)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Hai tuần III mùa Chay(24.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Hai tuần III mùa Chay(24.3.2014)

 THỨ HAI TUẦN 3 MC

Lc 4,24-30

 

CHÚA BỊ LOẠI TRỪ

“Họ phẫn nộ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành […] Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.” (Lc 4,29-30)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần II mùa Chay(ngày 19.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần II mùa Chay(ngày 19.3.2014)

 THỨ TƯ TUẦN 2 MC

Th. Giuse, bạn trăm năm Đức Maria
Lc 2,41-51

ĐỨC VÂNG PHỤC CỦA THÁNH CẢ GIUSE

Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa truyền dạy. (Mt 1,24a)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Ba tuần II mùa Chay(ngày 18.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Ba tuần II mùa Chay(ngày 18.3.2014)

 THỨ BA TUẦN 2 MC

Th. Syrilô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Mt 23,1-12

 

TỰ TÔN – TỰ HẠ

“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Mt 23,12)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai tuần II mùa Chay(ngày 17.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai tuần II mùa Chay(ngày 17.3.2014)

THỨ HAI TUẦN 2 MC

Th. Patrixiô, giám mục
Lc 6,36-38

                         LÒNG CHÚA NHÂN TỪ

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật II mùa Chay(ngày 16.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật II mùa Chay(ngày 16.3.2014)

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – A 

Mt 17,1-9

 

HIẾN MÌNH ĐỂ BIẾN HÌNH

Có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17,5)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bẩy tuần I mùa Chay (ngày 15.3.2014)

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bẩy tuần I mùa Chay (ngày 15.3.2014)

Mt 5,43-48

 

 

NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em… Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần I mùa Chay(14.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần I mùa Chay(14.3.2014)

Mt 5,20-26

 

 

NGƯỜI NÀO CẦN ĐI LÀM HOÀ?

“Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 24 25 26 27 28  Trang sau
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa