www.giaophanlangson.org

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Bẩy Tuần Thánh(19.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Bẩy Tuần Thánh(19.4.2014)

 THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 

 

CHÚA CHẾT

Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Sáu Tuần Thánh(18.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Sáu Tuần Thánh(18.4.2014)

 THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa
Ga 18,1-19,42

 

NGÀI ĐÃ CHẾT VÌ TÔI

Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. (Ga 19,17-18)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Năm Tuần Thánh(17.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Năm Tuần Thánh(17.4.2014)

 THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Ga 13,1-15

 

KÉO DÀI BỮA TIỆC HIỆP THÔNG

Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Tư Tuần Thánh(16.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Tư Tuần Thánh(16.4.2014)

 THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Mt 26,14-25

 

 ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI BỊ PHẢN BỘI

“Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Mt 26,21)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Ba Tuần Thánh(15.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Ba Tuần Thánh(15.4.2014)

 THỨ BA TUẦN THÁNH

Ga 13,21-33.36-38

 

TRUNG THÀNH VỚI TÌNH YÊU

“Một người trong anh em sẽ nộp Thầy… Gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần.” (Ga 13,21.38)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Hai Tuần Thánh(14.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Thứ Hai Tuần Thánh(14.4.2014)

 THỨ HAI TUẦN THÁNH

Ga 12,1-11

 

GIU-ĐA ĐÓNG ĐINH CHÚA GIÊ-SU

“Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” Y nói thế không phải vì y lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. (Ga 12,5-6)

Chia sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật Lễ Lá(13.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật Lễ Lá(13.4.2014)

 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Mt 21,1-11 
Bài Thương Khó: Mt 26,14-27-66

 

ÁNH SÁNG LÒNG THƯƠNG XÓT

Các môn đệ dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên... Đám đông reo hò vang dậy: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” (Mt 21,7.9)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Bẩy tuần V mùa Chay(12.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Bẩy tuần V mùa Chay(12.4.2014)

 THỨ BẢY TUẦN 5 MC

Ga 11,45-56

 

CÙNG CHẾT ĐI VỚI CHÚA

Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối(Ga 11,51-52)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần V mùa Chay(11.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần V mùa Chay(11.4.2014)

 THỨ SÁU TUẦN 5 MC

Ga 10,32-42

 

LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,38)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Năm V mùa Chay(10.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Năm V mùa Chay(10.4.2014)

  THỨ NĂM TUẦN 5 MC

Ga 8,51-59

 

SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT

Thật, tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 8,51)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba V mùa Chay(8.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba V mùa Chay(8.4.2014)

 THỨ BA TUẦN 5 MC

Th. Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo
Ga 8,21-30

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu IV mùa Chay(04.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu IV mùa Chay(04.4.2014)

 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Th. I-xi-đo-rô, giám mục, tiến sĩ HT
Ga 7,1-2.10.25-30

 

BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT

“Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,28-29)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Năm IV mùa Chay(03.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Năm IV mùa Chay(03.4.2014)

 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Ga 5,31-47

 

“HƯƠNG NGƯỢC GIÓ”

“Phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Tư tuần IV mùa Chay(02.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Tư tuần IV mùa Chay(02.4.2014)

 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu
Ga 5,17-30


ĐỪNG NGĂN CẢN THIÊN CHÚA!

Đức Giê-su tuyên bố: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Ngài phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình. (Ga 5,17-18)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba IV mùa Chay(01.4.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Ba IV mùa Chay(01.4.2014)

 THỨ BA TUẦN 4 MC

Ga 5,1-3.5-16

 

LÀ BẠN CỦA NGƯỜI KHỔ ĐAU

Đức Giê-su... biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6)

Chia sẻ Lời Chúa-thứ Hai IV mùa Chay(31.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-thứ Hai IV mùa Chay(31.3.2014)

 THỨ HAI TUẦN 4 MC

Ga 4,43-54

 

CHỈ CẦN MỘT LỜI HỨA...

Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. (Mt 15,4)

Chia sẻ Lời Chúa-Chúa Nhật IV mùa Chay(30.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Chúa Nhật IV mùa Chay(30.3.2014)

 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A

Ga 9,1-41

 

AI MÙ? AI SÁNG?

“Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng : ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn.” (Ga 9,41)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Bảy tuần III mùa Chay(29.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Bảy tuần III mùa Chay(29.3.2014)

 THỨ BẢY TUẦN 3 MC

Lc 18,9-14

 

LẠY CHÚA, CON LÀ KẺ TỘI LỖI

“Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. (Lc 18,14)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần III mùa Chay(28.3.2014)

Chia sẻ Lời Chúa-Thứ Sáu tuần III mùa Chay(28.3.2014)

 THỨ SÁU TUẦN 3 MC

Mc 12,28b-34

 

YÊU MẾN VỚI CẢ TRÁI TIM

Điều răn đứng đầu là ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. (Mc 12,29-32)


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 24 25 26 27 28 29  Trang sau
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa