www.giaophanlangson.org

Sự Hiện Diện Của Đức Maria Trong Phòng Tiệc Ly Tại Giêrusalem

Thứ năm - 06/04/2017 04:47
Bài 6, Loạt bài giáo lý về Thánh Linh Học của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Thứ Tư, 26/06/1989.
Sự Hiện Diện Của Đức Maria Trong Phòng Tiệc Ly Tại Giêrusalem

enter Sự Hiện Diện Của Đức Maria Trong Phòng Tiệc Ly Tại Giêrusalem

dissertation how to write a literature review
“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su” (Cv 1:14). Trong những lời đơn giản này tác giả Sách Tông Đồ Công Vụ ghi lại sự hiện diện của Mẹ Đức Kitô trong phòng tiệc ly trong suốt những ngày chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống.
 
Trong suy tư lần trước chúng ta bước vào phòng tiệc ly và nhận thấy rằng các môn đệ, trong sự vâng phục lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi Ngài ra đi về với Cha, đã tụ họp lại và “đồng tâm nhất trí với nhau” cầu nguyện. Họ không đơn độc, bởi các môn đệ khác, cả đàn ông lẫn phụ nữ, cũng hiện diện với họ. Trong số những người này thuộc về cộng đồng Giê-ru-sa-lem gốc, Thánh Luca, tác giả của Sách Tông Đô Công Vụ, cũng nói đến Mẹ Maria, mẹ của Đức Kitô. Ông nêu lên tên của Mẹ giữa những người đang hiện diện mà không thêm bất cứ điều gì đặc biệt khi nói về Mẹ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Thánh Luca trong Tin Mừng của Ngài viết dài về sự thánh thiện của Mẹ Maria và vai trò Mẹ đồng trinh của Mẹ, trên nền tảng của thông tin có được từ Luca trong các cộng đoàn Kitô hữu vì một động lực có tính phương pháp rõ ràng (x. Lc 1:1 ff.: Cv 1:1 ff.). Thông tin này được truy ngược lại ít nhất là cách gián tiếp đối với nguồn gốc xa xưa nhất của tất cả mọi dữ kiện về Mẹ Maria, gọi là, Mẹ của Chúa Giêsu. Kết quả là, trong lối kể nhiều lần của Luca, cũng giống như sự ngự đến trong thế giới của Con Thiên Chúa được thiết lập trong mối liên hệ gần gũi với con người của Mẹ Maria, thì giờ đây sự khai sinh của Giáo Hội cũng cùng một cách thế liên hệ với Mẹ. Câu nói đơn giản là Mẹ đã hiện diện ở trong phòng tiệc ly tại Lễ Hiện Xuống là đủ để cho chúng ta thấy tầm quan trọng lớn lao được Luca thêm vào trong chi tiết này.
 
Sách Tông Đồ Công Vụ cho thấy Mẹ Maria như là một trong những người dự phần vào việc chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống như là một thành viên của cộng đoàn đầu tiên của Giáo Hội đang đi vào sự hiện hữu. Trên cơ sở Tin Mừng Luca và của các bản văn Kinh Thánh Tân Ước khác thì một truyền thống Kitô Giáo về sự hiện diện của Mẹ Maria trong Giáo Hội được hình thành, điều mà Công Đông Vatican II kết luận bằng việc ca tụng Mẹ như là thành viên đầu tiên và hoàn toàn độc nhất của Giáo Hội (x. LG 53), theo một cách thế mà Mẹ là Mẹ của Đức Kitô, Thiên Chúa Làm Người, và do đó là Mẹ Thiên Chúa. Các Giáo Phụ Công Đồng đã gợi nhắc lại trong những lời giới thiệu của Sách Tông Đồ Công Vụ điều mà chúng ta vừa đọc lại. Điều ấy như thể là họ muốn nhấn mạnh rằng cũng giống như Mẹ Maria đã hiện diện ngay từ đầu của Giáo Hội, nên cũng cùng một cách thế mà họ mong muốn sự hiện diện của Mẹ trong hội đồng những người kế vị các thánh Tông Đồ tụ họp với nhau trong nửa thứ hai của thế kỷ 20 trong sự liên tục với cộng đoàn ở trong phòng tiệc ly. Khi đến với nhau vì công việc của Công Đồng, các Giáo Phụ cũng mong muốn “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su” (x. Cv 1:14).
 
Tại biến cố truyền tin Đức Maria đã kinh nghiệm được sự ngự đến của Chúa Thánh Thần. Sứ Thần Gabriel đã nói với Mẹ: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1:35). Ngang qua sự ngự đến của Chúa Thánh Thần trên Mẹ, Đức Maria đã liên hệ cách độc đáo đến mầu nhiệm của Đức Kitô. Trong tông thư Redemptoris Mater tôi đã viết: “Trong mầu nhiệm của Đức Kitô Mẹ đã hiện diện ngay cả “trước khi tạo thành vũ trụ’ (x. Ep 1:4), trong tư cách là Đấng mà Chúa Cha ‘đã chọn’ từ muôn đời là Mẹ của Con Một của Ngài trong sự Nhập Thể. Và điều hơn thế nữa, cùng với Chúa Cha, Chúa Con đã chọn Mẹ, uỷ thác Mẹ muôn đời cho Thần Khí thánh thiện” (RM 8).
 
Trong phòng tiệc ly ở tại Giê-ru-sa-lem, thì Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô trên mặt đất đạt tới sự thành toàn, Mẹ Maria cùng với các môn đệ khác đã chuẩn bị cho một sự ngự đến mới của Chúa Thánh Thần đánh dấu sự khai sinh của Giáo Hội. Sự thật là Mẹ đã là “đền thờ của Chúa Thánh Thần” (LG 53) bởi sự đầy tràn ân sủng của Mẹ và bởi tình mẹ thánh của Ngài. Nhưng Mẹ cũng tham gia vào những giờ cầu nguyện để Chúa Thánh Thần ngự xuống để ngang qua quyền năng của Ngài sẽ có một sự bùng nổ trong cộng đoàn tông đồ động lực hướng đến sứ mạng mà Chúa Giêsu Kitô, trong lần ngự đến thế giới, đã lãnh nhận từ Chúa Cha (x. Ga 5:36), và trong lần trở về cùng Cha, đã chuyển giao sang cho Giáo Hội (x. Ga 17:18). Ngay từ thuở ban đầu Mẹ Maria đã hiệp nhất với Giáo Hội như là một môn đệ của Con Mẹ và như là một hình ảnh tuyệt vời nhất của Giáo Hội trong niềm tin và lòng mến của Mẹ (x. LG 53). 
 
Công Đồng Vatican nhấn mạnh đến điều này trong việc Thiết Lập Giáo Hội mà chúng ta đã đọc: “Ngang qua ơn ban và vai trò của tình huynh đệ thánh, bởi chính Giáo Hội mà Mẹ đã kết hiệp với Con Mẹ, Đấng Cứu Thế, và với chỉ những ân sủng và công việc của Ngài mà thôi, thì Đức Maria Đồng Trinh cũng ngay lập tức hiệp nhất với Giáo Hội. Như Thánh Am-brô-si-ô đã dạy rằng, Mẹ của Thiên Chúa là một muôn mẫu của Giáo Hội theo phẩm trật đức tin, đức ái và sự hiệp nhất trọn hảo với Đức Kitô. Bởi trong mầu nhiệm của Giáo Hội...Đức Trinh Nữ Diễm Phúc trổi vượt theo một cách thế trọn hảo và độc nhất... Ngang qua niềm tin và sự vâng phục của Mẹ, không biết gì về người nam nhưng lại được Chúa Thánh Thần phủ bóng mà Mẹ đã sinh ra cho trái đất này một Người Con Rất Thánh của Chúa Cha” (LG 63). 
 
Lời cầu nguyện của Mẹ Maria trong phòng tiệc ly khi chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống đã có một ý nghĩa đặc biệt, rõ ràng là bởi vì sự gắn kết với Chúa Thánh Thần đã được thiết lập ngay tại thời khắc cảu mầu nhiệm Nhập Thể. Giờ đây sự gắn kết này xuất hiện lại, được làm gia tăng bằng một điểm tham chiếu mới. 
 
Khi nói rằng Mẹ Maria “trổi vượt” theo phẩm trật của đức tin, thì Công Đồng dường như gợi nhắc đến lời chào của bà Ê-li-sa-bét với người em họ của bà, Đức Trinh Nữ Thành Na-da-rét sau biến cố truyền tin: “Em thật có phúc vì đã tin” (Lc 1:45). Tác giả Tin Mừng viết rằng “Bà Ê-li-sa-bét được đầy tràn Thánh Thần” (Lc 1:41) trong khi đáp trả lại lời chào của Mẹ Maria và thốt lên những lời trên. Hơn thế nữa, theo như cùng một thánh sử Luca, “họ được đầy tràn ơn Thánh Thần” (Cv 2:4). Do đó, Mẹ cũng là Đấng “đã cưu mang người con của Chúa Thánh Thần” (x. Mt 1:18) đã được lãnh nhận tại Lễ Hiện Xuống với một sự tròn đầy mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Từ ngày đó trở đi thì cuộc hành hương của niềm tin, lòng mến và sự hiệp nhất hoàn hảo với Đức Kitô của Mẹ đã gắn liền với hành trình hành hương của Giáo Hội. 
 
Cộng đoàn tông đồ cần sự hiện diện của Mẹ và sự tận hiến cho việc cầu nguyện cùng nhau với Mẹ, Mẹ của Chúa. Có thể nói rằng trong sự cầu nguyện ấy với Mẹ Maria, thì người ta tiếp nhận được sự chiêm niệm đặc biệt của Mẹ bắt nguồn từ sự đầy tràn ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Là hiền thê mầu nhiệm của Ngài, Mẹ Maria khẩn xin Ngài ngự đến trên Giáo Hội được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô trên thập giá, và giờ đây đang chuẩn bị tỏ ra cho thế giới. 
 
Như đã có thể thấy được, sự đề cập ngắn gọn của Luca trong sách Tông Đồ Công Vụ về sự hiện diện của Mẹ Maria giữa các môn đệ và tất cả những người “tận hiến cho sự cầu nguyện” trong khi chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống và sự đổ tràn Thần Khí, có một nội dung rất phong phú.
 
Trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân (Lumen Gentium) Công Đồng Vatican diễn tả sự phong phú này. Theo văn kiện công đồng rất quan trọng này, Mẹ là Đấng ở giữa các môn đệ trong phòng tiệc ly tận hiến bản thân Mẹ cho cầu nguyện, là Mẹ của Chúa Con, được tiền định bởi Thiên Chúa để trở thành “hoa quả đầu mùa giữa anh em” (x. Rm 8:29). Tuy nhiên, Công Đồng thêm rằng chính Mẹ đã cộng tác “trong việc tái lập và thiết lập” của những “người anh em” này của Đức Kitô, với tình yêu mẫu tử của Mẹ. Giáo Hội, đến phiên mình kể từ ngày Hiện Xuống bằng việc rao giảng của mình mang lại một sự sống mới và vĩnh cửu mà các con cái đã được sinh ra cho Giáo Hội ngang qua phép rửa, những người được lãnh nhận Thần Khi và sinh ra bởi Thiên Chúa” (LG 64). Do đó, Giáo Hội, ngang qua việc trở thành người mẹ theo cách này, cũng nhìn đến người Mẹ của Đức Kitô theo gương mẫu của Mẹ. Sự hướng nhìn đến Mẹ Maria của Giáo Hội bắt đầu từ tại phòng tiệc ly. 
 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)
Nguồn: Muối Ánh Sáng

apa editor http://of-card.de/?p=english-language-features-homework-help Những tin mới hơn

source link

http://www.acquevini.it/law-school-application-essay-best/ click Những tin cũ hơn

http://utdallas.lambdaphiepsilon.com/microsoft-office-2007-best-price-2007-microsoft-office/