www.giaophanlangson.org

Các Đức Giám Mục Tiền Nhiệm

Thứ ba - 24/03/2015 08:44
Các vị mục tử đã coi sóc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng từ 1913
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Từ khóa: giám mục