www.giaophanlangson.org

Noel Chia Sẻ - Bài suy niệm Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Thứ bảy - 23/12/2017 22:40
Hôm nay, lời mời gọi chia sẻ ấy vẫn vang lên rất thiết tha, rất khẩn cấp. Đức Giêsu vẫn đang lên tiếng kêu cứu qua những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, không những không được chăm sóc, không có cơ hội đến trường, mà còn bị hất hủi, bị lạm dụng, bị xâm hại...
Noel Chia Sẻ - Bài suy niệm Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Pay Me To Do Your Homework will take your college Tests, Quizzes, Assignments, Writing Essays, Online Classes, and Full Courses! see? Noel Chia Sẻ - Bài suy niệm Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Lễ Vọng Giáng Sinh

Best Essay Writing Services have created the list of the best Writing Websites For Students. This should help you to choose the most suitable one. NOEL CHIA SẺ

Freelance http://jahanpardis.com/?dissertation-topics-in-finance-for-mba at Copify. Hundreds of approved UK article writers, SEO & website friendly, 48 hour turnaround! I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

A lot of people are struggling to find a click here online. Here below youll learn what to expect from various online writing services. Is 62,1-5Is 62,1-56

http://borjbalabar.com/?best-resume-writing-services-chicago-accountants - Advantageous shopping for medications at our drugstore. We give the lowest prices on the internet. Discover an opportunity to pay 2,1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng,  vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành,  tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông,  ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc.Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng.  Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới,  chính là tên miệng ĐỨC CHÚA đặt cho.Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay ĐỨC CHÚA, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.Chẳng ai còn réo tên ngươi : "Đồ bị ruồng bỏ !"  Xứ sở ngươi hết bị tiếng là "Phận bạc duyên đơn."  Nhưng ngươi được gọi : "Ái khanh lòng Ta hỡi !"  Xứ sở ngươi nức tiếng là "Duyên thắm chỉ hồng."  Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem lòng sủng ái,  và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ,  Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,  ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.

essays in english Writing source pay to get math homework done literature review writers uk Cv 13,16-17.22-25

13,16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói : "Thưa đồng bào Ít-ra-en và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây : 17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. 22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng : Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố : 'Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.'

Mt 1,1-25

1,1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham :
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; ông Gie-sê sinh Đa-vít. 
Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
17 Như thế, tính chung lại thì : từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Mt 1,18-25

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ 

Mỗi dịp Noel, tôi thường  đứng  trước  máng  cỏ, nhìn ngắm Đức Giêsu  bé thơ và hỏi  xem Người  muốn  nhắn  gửi điều  gì nhân  ngày lễ Giáng  sinh trong tình hình xã hội  hiện tại. Năm nay, khi nhìn ngắm  Người  rét run giữa mùa đông lạnh  giá, tôi chợt  thấy tái hiện  cảnh những  đồng  bào nạn  nhân  bão lụt trong năm qua. Và tôi nghe tiếng Người mời gọi “CHIA SẺ”. Chia sẻ không  phải là bố thí, cũng không phải là ban ơn. Bố thí và ban ơn là đứng   từ trên  cao ban xuống và chỉ cho những gì dư thừa. Chia sẻ là đứng  ngang hàng  và cho đi những gì chính bản thân cần thiết. Hiểu như thế, Đức Giêsu chính là mẫu gương chia sẻ. Đức Giêsu  là Thiên Chúa, Người có thể ngự trên trời, dùng quyền  năng  mà cứu độ nhân  loại.  Nhưng vì muốn chia sẻ với nhân  loại,  nên Người  đã xuống  thế làm người để ở với  nhân loại. Sự chia sẻ của Người  đạt  đến tột đỉnh vì Người không chỉ chia sẻ một phần  nhưng đã tặng  ban tất cả bản thân  cho nhân loại. Vì muốn chia sẻ, Người   đã tự huỷ mình khỏi thân phận Thiên Chúa. Vì muốn chia sẻ, Người  đã không  ngần  ngại  chọn xuống  chỗ bé nhỏ rốt cùng của thân phận  con người. Vì muốn chia sẻ, nên  Người  đã tự nguyện  nếm cảm hết những đau khổ mà con người  có thể gặp.  Ta đau khổ vì cảnh nghèo ư? Chính Người cùng chia sẻ với ta cảnh khó nghèo,  đói khát, lạnh  lẽo. Ta đã chịu  nhiều  đau khổ ư? Chính Người chia sẻ với ta trong những thất bại, bị phản bội, bị hành hạ và chết  cô đơn nhục nhã. Người chia sẻ với mọi  người  dù ở những hoàn cảnh khốn cùng, khắc nghiệt  nhất của cuộc sống. Nằm trong hang đá nghèo  hèn, với bầy chiên  bò, giữa đêm đông  giá rét, Đức Giêsu  trở nên  một lời mời gọi  chia sẻ. Giờ đây, Người chỉ là một  em bé sơ sinh yếu  ớt cần  đến  sự giúp  đỡ của ta. Đêm  đông  lạnh  lẽo, Người  cần cả đến hơi thở của con bò để sưởi ấm tấm thân.  Khi trốn sang Ai Cập, Người cần nhờ con lừa chở đi. Khi còn thơ bé, Người  cần bàn tay săn sóc nâng niu của Đức Mẹ và thánh  Giuse. Khi đi rao giảng, Người cần có bạn  bè giúp  đỡ. Khi cầu nguyện  trong vườn Cây Dầu, Người bộc bạch  nỗi buồn mong được  các môn đệ an ủi. Khi vác thánh giá, Người yếu nhược  phải nhờ đến ông Simon giúp sức. Người hóa thân làm một con người yếu ớt nhất, túng thiếu nhất, khốn cùng nhất, đau khổ nhất,  để mời gọi ta biết mở rộng  tâm hồn chia sẻ. Người  sẵn sàng  đón nhận  sự giúp đỡ, dù rất bé nhỏ, kể cả của súc vật, để mời gọi  ta quảng đại. 

Hôm nay, lời mời gọi  chia sẻ ấy vẫn vang lên rất thiết  tha, rất khẩn cấp. Đức Giêsu vẫn đang lên tiếng kêu cứu qua những trẻ em mồ côi, không  nơi nương tựa, không những không được chăm sóc, không  có cơ hội đến trường,  mà còn bị hất hủi, bị lạm dụng, bị xâm hại. Đức Giêsu  vẫn đang âm thầm nhẫn nhục trong số phận  hẩm hiu của những người bị quên lãng. Đức Giêsu vẫn đang oằn vai gánh nặng trong kiếp lầm than của những người nghèo  nàn, vất vả vật lộn với cuộc sống.  Đức Giêsu  vẫn đang quằn quại trong những  tấm thân gầy mòn bị cơn bệnh nan y gặm nhấm.  Đức Giêsu vẫn đang tức tưởi trong những người thất bại, không tìm thấy tia sáng hy vọng cho tương lai. 

Trong năm nay, nhiều thiên tai trên thế giới đang làm xuất hiện  những  khuôn  mặt mới của Đức Giêsu  với những  lời kêu cứu khẩn  cấp. Đây Đức Giêsu  bé thơ với khuôn  mặt tái xanh vì đói vì lạnh. Kia Đức Giêsu bị đóng đinh vào mái nhà chết chìm dưới dòng nước lũ. Đó Đức Giêsu  hốt hoảng  nhìn những người thân yêu bị dòng nước oan nghiệt cuốn đi. Tất  cả là một  hang đá Bê lem, trong đó Đức Giêsu đang cất lời mời gọi  chia sẻ. Hãy mở rộng  tâm hồn để chia sẻ, Vì khi mở rộng  tâm hồn chia sẻ, ta đón nhận  ơn Chúa. Chính khi mở rộng  tâm hồn để chia sẻ, ta đáp lại lời mời gọi  của Đức Giêsu  bé thơ trong hang đá Bê lem. 

Lạy  Chúa  Giêsu  bé thơ, xin dạy con biết sống trọn  vẹn mầu nhiệm giáng sinh bằng mở lòng ra chia sẻ với mọi  người.

essay writing service guarantee Research Papers On Marriage online essay finder a research paper on tornado Tác giả bài viết: +ĐTGM.Giuse Ngô Quang Kiệt

The click, which is started under the user account with SYSDBA privileges, runs separately from the database instance. Từ khóa: hôm nay, thiết tha, khẩn cấp, lên tiếng, kêu cứu, trẻ em, mồ côi, nương tựa, không những, chăm sóc, cơ hội, hất hủi, lạm dụng

We are Number 1 Accounting And Finance Assignments. Dissertation Proposal Powerpoint Defense. Do My Accounting Assignment. If you are looking for answers to these Những tin mới hơn

P.121: p.120: The best multimedia instruction on the web to help you source and answers with your Algebra & Geometry homework and study Những tin cũ hơn