www.giaophanlangson.org

Lời Đã Thành Xác Phàm - Bài chia sẻ Đại lễ Chúa Giáng Sinh

Thứ bảy - 23/12/2017 22:45
Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã thành xác phàm. Qua Hài nhi Giêsu trong hang đá Bêlem, ta hiểu được phần nào tâm tình của Thiên Chúa muốn ngỏ với loài người.
Hài Nhi là quà tặng của Thiên Chúa

Pay Me To Do Your Homework will take your college Tests, Quizzes, Assignments, Writing Essays, Online Classes, and Full Courses! see? Hài Nhi là quà tặng của Thiên Chúa

Lễ Chúa Giáng sinh (Lễ ban ngày)

Best Essay Writing Services have created the list of the best Writing Websites For Students. This should help you to choose the most suitable one. LỜI ĐÃ THÀNH XÁC PHÀM

Freelance http://jahanpardis.com/?dissertation-topics-in-finance-for-mba at Copify. Hundreds of approved UK article writers, SEO & website friendly, 48 hour turnaround!  I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

A lot of people are struggling to find a click here online. Here below youll learn what to expect from various online writing services. Is 52,7-10

http://borjbalabar.com/?best-resume-writing-services-chicago-accountants - Advantageous shopping for medications at our drugstore. We give the lowest prices on the internet. Discover an opportunity to pay 52,7 Đẹp thay trên đồi núi  bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,  người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ  và nói với Xi-on rằng : "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi  cùng cất tiếng reo hò vang dậy ;  họ sẽ được thấy tận mắt ĐỨC CHÚA đang trở về Xi-on.Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,  hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,  vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.10 Trước mặt muôn dân,  ĐỨC CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Người :  ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,  người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

essays in english Writing source pay to get math homework done literature review writers uk Dt 1,1-6

1,1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu.
Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào : Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc là : Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta. Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói : Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.

Ga 1,1-18

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.  Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,  và Ngôi Lời là Thiên Chúa.Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,  và không có Người,  thì chẳng có gì được tạo thành.  Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,  và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,  và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.Có một người được Thiên Chúa sai đến,  tên là Gio-an.7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,  để mọi người nhờ ông mà tin.Ông không phải là ánh sáng,  nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.Ngôi Lời là ánh sáng thật,  ánh sáng đến thế gian  và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian,  và thế gian đã nhờ Người mà có,  nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình,  nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,  thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,  cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,  hoặc do ước muốn của người đàn ông,  nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm  và cư ngụ giữa chúng ta.  Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,  là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :  "Đây là Đấng mà tôi đã nói :  Người đến sau tôi,  nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."16 Từ nguồn sung mãn của Người,  tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,  còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;  nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa  và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,  chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Lời nói thật quan trọng trong đời sống.  Nhờ lời nói ta có thể bộc bạch  nỗi lòng.  Nhờ lời nói ta hiểu được người khác. Chúa Giêsu chính là Ngôi  Lời của Thiên  Chúa  đã thành xác phàm. Qua Hài nhi Giêsu trong hang đá Bêlem, ta hiểu được phần nào tâm tình của Thiên  Chúa muốn  ngỏ với loài người. 

Lời của Thiên Chúa  là Lời Yêu Thương. Một  trẻ sơ sinh nằm trong máng   cỏ. Đó là gì nếu  không   phải  là tình yêu. Vì yêu thương Thiên  Chúa  đã muốn  nói với nhân  loại  bằng  chính ngôn ngữ của nhân loại.  Không  phải chỉ nói bằng lời nói nhưng còn bằng  cả thân xác. Lời Thiên  Chúa  trong thân  xác trẻ thơ. Thật gần gũi. Thật yêu thương. Vì yêu thương Thiên  Chúa  đã vượt  ngàn trùng để đến chia sẻ kiếp người.  Nếu yêu thương là muốn ở gần và muốn hi sinh cho người mình yêu thì Chúa Giêsu bé thơ trong hang đá Bêlem chính là một  lời yêu  thương bằng xương bằng  thịt.  Một lời yêu thương có thể chạm tới được. Thân xác bé bỏng hôm nay rét run trong làn gió lạnh,  mai sau sẽ run rẩy dưới những ngọn  roi, co giật vì những  nhát  búa,  tả tơi trên thánh   giá.  Tất  cả đều  là lời ngỏ của tình yêu Thiên  Chúa đối với nhân loại. 

Lời của Thiên Chúa là Lời Cứu  Độ. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là cảm  tính, nhưng là một  chương trình lâu dài. Lời Thiên Chúa nói với loài người  không  phải để làm vui tai, nhưng đem đến ơn cứu độ. Trong kinh Tin Kính chúng ta đọc: “Vì loài người  chúng  tôi và để cứu rỗi chúng  tôi, Người  đã từ trời  xuống thế”. Vâng,  Chúa xuống  thế làm người chính là để cứu  chuộc chúng ta. Chúa xuống  thế làm người để biến đổi thân phận con người.  Ngài  trở nên bé nhỏ để ta được  lớn mạnh. Ngài  trở nên nghèo  hèn để ta được  giàu có. Ngài xuống  thế làm người để ta được nâng lên làm con Thiên  Chúa.  Thân  xác bé bỏng của Hài nhi Giêsu là tất cả niềm hi vọng được cứu độ của loài người. Lời Chúa nói với người  bất toại:  “Tội của con đã được tha” (Mt 9,2), và lời hứa với người  trộm  lành:  “Hôm nay con sẽ  ở trên thiên đàng với ta” (Lc 23,43) đã bắt  đầu  từ hang đá Bêlem. 

Lời của  Thiên   Chúa  là Lời Soi Sáng.  Trong tội  lỗi,  định mệnh  của con người bị bế tắc. Tội lỗi là bóng  tối bao phủ khiến ta mất phương hướng không biết đi về đâu. Con người đánh mất ý nghĩa  cuộc sống. Ngôi Lời Thiên  Chúa từ trời xuống  để khai thông định mệnh con người. Ngôi Lời Thiên  Chúa mặc lấy xác phàm  để làm cho cuộc  đời con người có  ý nghĩa. Ngài  từ trời xuống  thế để mở cho ta đường  về trời. Ngài đã chiếu ánh sáng vào đêm  tối loài người.  Ai đi theo Ngài  là đi trong ánh sáng. Ánh sáng  dẫn đưa tới sự thật và sự sống. 

Từ ngàn  xưa Thiên   Chúa  đã dùng  đủ mọi người, mọi cách để ngỏ lời với nhân  loại.  Hôm  nay, Ngài  muốn  nói với ta qua Người Con của Ngài. Nhưng Lời Yêu Thương ấy thì thầm quá, chỉ trái tim rộng  mở mới có thể lắng  nghe. Lời Cứu Độ ấy nhẹ nhàng  quá, chỉ tấm lòng khao khát  mới có thể đón nhận.  Lời Ánh Sáng  ấy sâu thẳm  quá, chỉ những  tâm hồn thiện  chí mới hiểu thấu ý nghĩa. Hãy mở rộng trái tim như Đức Mẹ  và thánh Giuse để ta nghe được  lời yêu thương của Thiên  Chúa.  Hãy có tấm lòng khao khát như các mục  đồng để ta nhận được ơn cứu độ. Hãy có tâm hồn thiện  chí như ba nhà đạo  sĩ để ta hiểu được ý nghĩa lời Chúa  soi sáng hướng  dẫn cuộc đời ta. 

Lạy Chúa Cha từ ái,  xin mở trái tim con, mở tâm trí con, mở linh hồn con để con lắng nghe được tiếng Chúa, để con đón nhận Chúa Giêsu là Lời của Cha, và để con cũng được hạnh phúc trở thành Con của Cha.

essay writing service guarantee Research Papers On Marriage online essay finder a research paper on tornado Tác giả bài viết: +ĐTGM.Giuse Ngô Quang Kiệt

The click, which is started under the user account with SYSDBA privileges, runs separately from the database instance. Từ khóa: thiên chúa, phần nào, tâm tình

We are Number 1 Accounting And Finance Assignments. Dissertation Proposal Powerpoint Defense. Do My Accounting Assignment. If you are looking for answers to these Những tin mới hơn

P.121: p.120: The best multimedia instruction on the web to help you source and answers with your Algebra & Geometry homework and study Những tin cũ hơn