www.giaophanlangson.org

Khiêm Nhường Đón Nhận - Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV Mùa Vọng

Thứ sáu - 22/12/2017 11:03
Ta hãy noi gương Đức Mẹ, biết khiêm nhường nhận mình tội lỗi yếu hèn, biết khiêm nhường từ bỏ ý riêng để thi hành ý Chúa, biết khiêm nhường vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, biết khiêm nhường phó thác vận mệnh trong tay Chúa dù không hiểu hết những ý định mầu nhiệm của Người.
Xin Vâng

Pay Me To Do Your Homework will take your college Tests, Quizzes, Assignments, Writing Essays, Online Classes, and Full Courses! see? Xin Vâng

Chúa nhật IV Mùa Vọng:
KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN NHẬN
 

Best Essay Writing Services have created the list of the best Writing Websites For Students. This should help you to choose the most suitable one.  I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Freelance http://jahanpardis.com/?dissertation-topics-in-finance-for-mba at Copify. Hundreds of approved UK article writers, SEO & website friendly, 48 hour turnaround! 2Sm 7,1-5.8b-12.14a-16
 

A lot of people are struggling to find a click here online. Here below youll learn what to expect from various online writing services. 7,1 Khi vua được yên cửa yên nhà và ĐỨC CHÚA đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Na-than : "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải." Ông Na-than thưa với vua : "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì ĐỨC CHÚA ở với ngài."

http://borjbalabar.com/?best-resume-writing-services-chicago-accountants - Advantageous shopping for medications at our drugstore. We give the lowest prices on the internet. Discover an opportunity to pay Nhưng ngay đêm ấy, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Na-than rằng :

essays in english Writing source pay to get math homework done literature review writers uk "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít : ĐỨC CHÚA phán thế này : Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao ? Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi ; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, ĐỨC CHÚA báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA lập cho ngươi một nhà. 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. 15 Tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó, như Ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. 16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta ; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."

Rm 16,25-27

16,25 Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa 26 nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. 27 Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. A-men.

Lc 1,26-38

1,26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !"

35 Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ
 

Trương Lương là một tướng tài thời Hán Sở tranh hùng. Thuở nhỏ, Trương Lương đi dạo chơi ngoài  bờ sông.  Thấy  một ông lão ăn mặc  rách rưới nằm  ngủ trên  cầu.  Ông lão ngủ say làm rơi một chiếc  dép xuống  sông.  Thấy  Trương Lương, ông  sai bảo: “Thằng  bé, nhặt chiếc dép cho ta”. Trương Lương vui vẻ xuống sông nhặt chiếc dép kính cẩn đưa lại cho cụ già. Cụ cầm lấy, không  một lời cám ơn. Loay hoay xỏ mãi không  vào, cụ đánh rơi chiếc dép một lần nữa. Cụ lại quát bảo Trương Lương: ‘Thằng  bé, xuống  nhặt dép cho ta”. Trương Lương vẫn vui vẻ giúp cụ. Lần thứ ba cũng thế. Thấy vậy, ông lão khen: “Thằng bé này dạy  được  đây”.  Thì ra cụ là một  cao nhân lỗi lạc. Và cụ nhận Trương Lương làm học trò, truyền  dạy binh pháp cho ông. Nhờ thế, Trương Lương trở nên  một danh tướng  văn  võ song toàn,  đã giúp cho Lưu Bang dựng  nên nghiệp  đế vương. Trương Lương gặp được thầy  giỏi một  phần  nhờ cơ may. Nhưng phần lớn là nhờ sự khiêm  nhường  phục  vụ của ông. Đọc truyện Trương Lương, tôi lại nhớ đến Đức Mẹ.  Thời Đức Mẹ,  ai cũng mong chờ Đấng  Cứu Thế, nhưng chỉ mình Đức Mẹ được diễm  phúc đón nhận.  Chúa  chọn Đức  Mẹ, đó  là  do ơn lành nhưng không  của Chúa,  nhưng cũng vì Đức  Mẹ có tâm  hồn khiêm  nhường  đón nhận.

 Đức Mẹ khiêm  nhường  trong đời sống  bình dị. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Sống trong một thôn xóm nghèo hèn vô danh. Ngày ngày chu toàn những công việc tầm thường như nấu nướng, may vá, dọn dẹp  nhà cửa. Đức Mẹ khiêm  nhường  trong thái  độ ứng  xử. Trước mặt thiên sứ Gabriel, Đức Mẹ xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, dù thiên sứ đã loan báo Mẹ sẽ là Mẹ Thiên Chúa. Sau đó, Đức Mẹ đến thăm bà chị họ Elidabet. Vừa nghe Đức Mẹ chào, bà Elidabet đã ngợi  khen Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đáp lại, Đức Mẹ chỉ nhận mình là phận hèn bé nhỏ. Nếu có được ơn gì là do Thiên Chúa thương ban.

 Vì khiêm  nhường  nên Đức Mẹ hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đức Mẹ đã có chương trình riêng. Chương trình đó là sống  độc thân  trinh khiết. Đó là một  chương trình tốt đẹp. Nhưng khi Thiên Chúa ngỏ ý muốn Đức Mẹ theo chương trình của Chúa,  Đức Mẹ  đã mau mắn  từ bỏ chương trình riêng tư để đi vào chương trình của Thiên  Chúa. Đức Mẹ nhận biết rằng, chương trình của  Chúa   là vô cùng  tốt đẹp, còn  chương trình riêng  chỉ là bất toàn.  Thánh  ý  Thiên Chúa là tuyệt  đối,  còn ý riêng chỉ là khiếm khuyết.

 Vì khiêm  nhường  nên Đức Mẹ  phó thác trọn  vẹn  vận mạng trong tay Chúa. Khi thưa “Xin vâng”,  Đức Mẹ đã  mạnh dạn vượt qua những toan tính dè dặt của người  đời để nép mình vào bàn tay quan phòng của Thiên  Chúa. Nếu ta hiểu  luật lệ khắc nghiệt  của người Do Thái  đối với phụ  nữ không  chồng  mà có con, ta sẽ thấy  Đức Mẹ liều lĩnh biết bao, và sự phó thác của Mẹ vào Thiên  Chúa mãnh liệt đến thế nào.

 Vì đã thưa “Xin vâng”,  nên Đức Mẹ chấp nhận tất cả, dù chưa hiểu hết Thánh ý Thiên Chúa. Tại sao Con Thiên Chúa phải sinh ra trong cảnh thiếu thốn nghèo nàn? Tại sao Vua trời đất lại phải chạy  trốn như một kẻ yếu hèn? Tại sao Đấng Cứu Thế làm nhiều phép lạ đến thế để cứu nhân độ thế lại bị người ta chống đối, hành hạ, giết chết nhục nhã như một tội nhân? Hoàn toàn không hiểu, nhưng Đức Mẹ vẫn khiêm nhường chấp nhận và tin tưởng phó thác. Vì thế Đức Mẹ vẫn kiên trì theo Chúa Giêsu  trên khắp mọi nẻo đường, cho đến dưới chân thánh giá. Thái độ khiêm tốn chấp nhận của Đức Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương. Nước chảy xuống chỗ trũng. Ân huệ Thiên Chúa đổ xuống tâm hồn khiêm nhường. Càng khiêm nhường càng nhận được nhiều  ân phúc.  Đức Mẹ có một  tâm  hồn  khiêm   nhường thẳm sâu, nên Đức Mẹ đã nhận được đầy tràn ân phúc của Thiên Chúa, nhận được chính Ngôi Hai Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi ân phúc.

 Mùa  Vọng   là mùa  chờ đón Chúa  đến.  Ta mong được  đón rước Chúa  vào tâm  hồn.  Ta mong được ân huệ  dư đầy  của Thiên  Chúa. Ta hãy  noi gương Đức  Mẹ, biết khiêm nhường nhận mình tội lỗi yếu hèn, biết khiêm  nhường  từ bỏ  ý riêng  để thi hành ý Chúa, biết khiêm nhường vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, biết khiêm  nhường  phó thác vận mệnh trong tay Chúa  dù không hiểu hết những ý định mầu nhiệm của Người. Chỉ khi khiêm nhường tan biến thành hư không, ta mới được Chúa thương đổ đầy tràn ân phúc vào tâm hồn.

 Lạy Đức Mẹ Maria, xin dạy con biết sống khiêm nhường  để con đi vào chương trình của Thiên Chúa.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 1. Bạn có nhận thấy sự khiêm nhường của Đức Mẹ không?

2. Từ bỏ ý riêng có dễ không?

3. Có khi nào bạn cảm thấy hoàn toàn bất lực để phó thác trọn vẹn trong tay Chúa chưa?

4. Khi đã hiểu rõ gương khiêm nhường của Đức Mẹ, bạn có muốn bắt chướcĐức Mẹ không?

essay writing service guarantee Research Papers On Marriage online essay finder a research paper on tornado Tác giả bài viết: +ĐTGM.Giuse Ngô Quang Kiệt

The click, which is started under the user account with SYSDBA privileges, runs separately from the database instance. Từ khóa: noi gương, khiêm nhường, tội lỗi, từ bỏ, thi hành, hoàn cảnh, cuộc đời, phó thác, ý định, mầu nhiệm

We are Number 1 Accounting And Finance Assignments. Dissertation Proposal Powerpoint Defense. Do My Accounting Assignment. If you are looking for answers to these Những tin mới hơn

P.121: p.120: The best multimedia instruction on the web to help you source and answers with your Algebra & Geometry homework and study Những tin cũ hơn