www.giaophanlangson.org

Hội thảo về “Thần học Di dân” và “Mục vụ cho người di dân” tại ĐH Dòng Tên Ateneo de Manila

Thứ tư - 04/07/2012 07:24

phd papers Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua ( 29/06 – 01/07/2012), tại đại học Ateneo de Manila đã diễn ra 2 cuộc hội thảo về “Thần học Di dân” do sự hợp tác giữa dòng Scalabrini và trường Thần học Loyola của Dòng Tên (Loyola School of Theology -SLT), và về “Mục vụ cho người Di dân” do Dòng Tên Vùng Châu Á – Thái Bình Dương (Jesuit Conference of Asia Pacific – JCAP) tổ chức tại SLT.

http://salon-cvetov.kz/help-writing-a-proposal-essay/ help writing a proposal essay

http://www.ciplimemeprotezi.net/comment-se-construit-une-dissertation/ comment se construit une dissertation

buy nothing day essay ap english

professional essay writing service http://www.townandcountryinteriors.com/bachelor-thesis-ghostwriter-preis/ bachelor thesis ghostwriter preis Hội thảo I (từ sáng 29/6 đến trưa ngày 30/6)

- Sáng 29/06: 6 bài trình bày của các tu sĩ dòng Scalabrini (Dòng chuyên mục vụ cho người di dân) trình bày về Hội dòng: Đấng sáng lập, Đặc sủng, những dấn thân hiện tại trong mục vụ cho người di dân trên thế giới cách chung, và trên đất Philippines (Scalabrini Migration Center) cách riêng.

- Chiều 29 và sáng 30/06: 10 bài trình bày của các học giả cả trong lĩnh vực nghiên cứu Xã hội học lẫn Thần học trình bày về kinh nghiệm tôn giáo của người di dân tại các nước: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hongkong, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines. Cách chia sẻ đề cập đến tình trạng hiện tại của việc mục vụ cho người di dân cả về chăm sóc mục vụ lẫn hỗ trợ xã hội cho chủ yếu là di dân lao động hợp tác (công nhân xuất khẩu lao động), và các cô dâu nhập cư (như những cô gái lấy chồng Đài Loan chẳng hạn). Các bài thuyết trình cũng trình tự đề cập đến việc bảo vệ quyền lợi cho người nhập cư dưới góc nhìn tranh đấu cho công bình. Mỗi nước đều có những Trung tâm Mục vụ cho người nhập cư với nhiều chương trình thật tốt trong cả ba lãnh vực: Chăm sóc Mục vụ (Pastoral Care), Nghiên cứu Xã hội (Social Research), và cổ võ chính sách công bằng xã hội (Advocacy) cho người di dân.

coding homework help Hội thảo (từ 2:30 PM ngày 30/6 đến 6:00 PM ngày 1/7)

- Chiều 30/06 và ngày 01/07/2012, nhóm mục vụ cho người di dân của JCAP có hội thảo riêng cũng về chủ đề chăm sóc người di dân. Có 23 đại diện cho các Tỉnh Dòng trong JCAP đang làm việc cho người di dân bao gồm tu sĩ Dòng Tên và những cộng tác viên trong các Trung tâm Xã hội – Mục vụ Di dân và các văn phòng JRS của JCAP.

- Trong một ngày rưỡi, các đại diện của các Tỉnh Dòng trình bày hiện tượng di dân của quốc gia mình, và những gì Tỉnh Dòng mình đã và đang làm cho người di dân, những thuận lợi và khó khăn, chương trình, nhân sự… Mục đích của việc chi sẻ này là củng cố mạng lưới (network) các công tác mục vụ cho người di dân trong JCAP cũng như dò dẫm tìm cách hỗ trợ nhau giữa các Tỉnh Dòng, giữa JRS và JCAP trong lãnh vực Mục vụ Di dân, nhất là mục vụ cho công nhân xuất khẩu lao động tại Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan.

Cha Mark Raper, SJ Chủ tịch Vùng Châu Á -Thái Bình Dương trình bày tình hình thay đổi nhân sự trong JCAP trong thời gian 20 năm.

Cha Denis Kim, SJ (điều phối viên Tông đồ Xã hội của JCAP) cũng chia sẻ những gì ngài quan sát về văn phòng Alberto Hurtado của Việt Nam với ao ước văn phòng cần phát triển thêm nhân sự và cộng tác viên cho lãnh vực Tông đồ Xã hội.

- Cuối 3 ngày hội thảo, có 4 đề nghị được gởi tới cha Mark Raper: 1/ Xin đặt một người điều phối cho mảng Mục vụ Di dân của JCAP; 2/ duy trì và phát triển mạng lưới hợp tác giữa các tỉnh dòng trong JCAP về Mục vụ Di dân ở các trung tâm (network), cũng như chia sẻ nguồn nhân sự lẫn tài chính; 3/ cũng cố nhân sự, chương trình của các Trung tâm Xã hội và Mục vụ Di dân ở mỗi địa phương (cấp Province); 4/ trù liệu địa điểm cho cuộc họp lần tới.

Cha Mark Raper hẹn sẽ trả lời những đề nghị này sớm, cũng như hứa sẽ bàn đến những đề nghị này trong cuộc họp sắp đến giữa các Bề Trên trong JCAP.

http://www.sodascore.com/writing-a-good-college-admissions-essay-winning/ writing a good college admissions essay winning (Viết theo chia sẻ của 1 tham dự viên thuộc Tỉnh Dòng VN)

help with writing a letter Chỉnh Trần, S.J.

http://www.fingerprintsservicesinc.com/music-college-essay/ music college essay buy a business plan for a boutique hotel Những tin mới hơn

custom essay writing http://www.societas.si/?how-to-write-a-college-assignment how to write a college assignment Những tin cũ hơn