www.giaophanlangson.org

Tông huấn về Lời Chúa của ĐTC Biển Đức XVI: VERBUM DOMINI

Tông huấn "LỜI CHÚA" (VERBUM DOMINI) của Đức giáo hoàng Bênêđitô XVI được chính thức công bố vào ngày 11 tháng 11 năm...

Gửi lên: 13/05/2011 20:14 Đã xem 509 Đã tải về 7

THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA: "CÙNG NHAU BỒI ĐẮP NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG V

Tựa đề Thư Chung “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống” trích từ Kinh Đức Mẹ La Vang Kính gửi: Toàn thể Cộng đồng...

Gửi lên: 05/05/2011 07:12 Đã xem 444 Đã tải về 7

TÀI LIỆU LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VN 2010

Cách tổng quát, Tài liệu làm việc gồm 2 phần chính: (1) Nền tảng thần học, (2) Hướng đi mục vụ, chia ra thành 4 chương: - Dẫn nhập (số 1) - Chương I (số...

Gửi lên: 20/10/2010 09:00 Đã xem 551 Đã tải về 8

Thông điệp "CARITAS IN VERITATE - Bác Ái trong Chân Lý"

Bác ái trong chân lý (CARITAS IN VERITATE)! chân lý mà Đức Giêsu đã làm chứng trong cuộc đời tại thế và nhất...

Gửi lên: 13/04/2010 21:08 Đã xem 354 Đã tải về 13

Đề cương Giáo Hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ

Chính Đức Kitô chứ không ai khác đã sai các sứ giả của Ngài đến vùng đất thân yêu này để loan truyền Tin Mừng cứu độ. Từ năm...

Gửi lên: 11/04/2010 00:15 Đã xem 350 Đã tải về 9
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa