www.giaophanlangson.org

Tâm Thư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Gửi lên: 11/04/2015 22:16 Đã xem 3893 Đã tải về 112

Ơn gọi tu trì

Đi tu là theo ơn Chúa gọi. Ở ngoài đời lập gia đình cũng là theo ơn Chúa gọi. Đàng nào hơn?Không đàng nào hơn cả. Phải tùy theo Ơn Chúa gọi mình. Làm sao biết?Khi Chúa gọi ai, Người ban cho các dấu...

Gửi lên: 11/03/2010 14:44 Đã xem 626 Đã tải về 42
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa